Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Podstawy ekologii i ochrony środowiska

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Andrzej Pukacz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 40

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 21.03.2017 16:00 - 18:30
2. wtorek 28.03.2017 16:00 - 18:30
3. wtorek 4.04.2017 16:00 - 18:30
4. wtorek 11.04.2017 16:00 - 18:30
5. wtorek 18.04.2017 16:00 - 18:30
6. wtorek 25.04.2017 16:00 - 18:30
7. wtorek 9.05.2017 16:00 - 18:30
8. wtorek 16.05.2017 16:00 - 18:30
9. wtorek 23.05.2017 16:00 - 18:30
10. wtorek 30.05.2017 16:00 - 18:30

Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1; 69-100 Słubice

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami z zakresu ekologii, ochrony przyrody oraz ochrony środowiska na poziomie podstawowym, co ułatwi nie tylko na poszerzenie wiedzy w obszarze tych dziedzin czy poprawne posługiwanie się pojęciami, ale również pozwoli na leprze zrozumienie otaczającego nas świata.

Tematyka kursu

 1. Podstawy z zakresu ekologii.
 • rys historyczny oraz główne pojęcia,
 • elementy strukturalne środowiska naturalnego,
 • związki i relacje w środowisku,
 • podstawy funkcjonowania ekosystemów,
 • ekologia a ochrona przyrody.
 1. Podstawy z zakresu bioróżnorodności
 • poziomy różnorodności biologicznej,
 • modele bioróżnorodności i hipotezy jej kształtowania,
 • czynniki wpływające na różnorodność biologiczną,
 • miary bioróżnorodności,
 • znaczenie bioróżnorodności w życiu człowieka.
 1. Podstawy z zakresu ochrony przyrody
 • rys historyczny,
 • formy ochrony przyrody oraz ich cele,
 • podstawy prawne i konwencje międzynarodowe,
 • zakres ochrony przyrody w Polsce,
 • lokalna ochrona przyrody i jej znaczenie.
 1. Podstawy z zakresu ochrony środowiska
 • główne pojęcia,
 • podstawy prawne i regulacje,
 • współczesne wyzwania ochrony środowiska,
 • praktyczne aspekty ochrony środowiska w kontekście gospodarki odpadami oraz rozwoju energetyki odnawialnej

Efekty kształcenia

- Zrozumienie i poprawne posługiwanie się pojęciami z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.

- Zapoznanie się z podstawowymi elementami środowiska naturalnego oraz zależnościami pomiędzy nimi.

- Zrozumienie znaczenia środowiska naturalnego w życiu człowieka.

- Wzbogacenie wiedzy w obszarze nauk przyrodniczych.

Metody pracy

wykład / konwersatorium


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test