Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Podstawy geowizualizacji 3D w systemie rozszerzonej rzeczywistości (AR)

Prowadzący: dr inż. Łukasz Halik


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: wykłady + laboratoria


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.10.2023 17:00 - 19:30
2. poniedziałek 30.10.2023 17:00 - 19:30
3. poniedziałek 6.11.2023 17:00 - 19:30
4. poniedziałek 13.11.2023 17:00 - 19:30
5. poniedziałek 20.11.2023 17:00 - 19:30
6. poniedziałek 27.11.2023 17:00 - 19:30
7. poniedziałek 4.12.2023 17:00 - 19:30
8. poniedziałek 11.12.2023 17:00 - 19:30
9. poniedziałek 18.12.2023 17:00 - 19:30
10. poniedziałek 8.01.2024 17:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z coraz śmielej wkraczającą w nasze codzienne życie technologią rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality, AR). Technologia ta polega na nałożeniu na obraz świata realnego obserwowany przez kamerę smartfona (okulary AR) cyfrowo wygenerowanych obiektów takich jak: modele 3D, zdjęcia, filmy czy też audio (https://youtu.be/A9yQj-Sn9gI).

Część z nas nieświadomie już korzysta z tej technologii nakładając filtry w aplikacjach takich jak Instagram. Jednak w tym kursie skupimy się na stworzeniu geowizualizacji w formie modeli 3D prezentujących fragmenty powierzchni ziemskiej w różnych skalach (budynek, osiedle, gmina). Przykładem takich geowizualizacji 3D może być projekt „Korona Gór Polski 3D” (https://youtu.be/E_t8ZU2OtMY), nagrodzony 1. miejscem w konkursie Głównego Geodety Kraju, który Autor kursu opracował wspólnie ze studentami kierunku „Kartografia i geomatyka” w ramach przedmiotu „Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość”.

Geowizualizacje AR w porównaniu z drukiem 3D są o wiele bardziej przyjazne dla środowiska (nie zużywają plastiku i zużywają ułamek energii potrzebnej do wydrukowania modelu 3D), można je wyświetlić w dowolnym miejscu na Ziemi w którym mamy dostęp do Internetu oraz są o wiele bardziej elastyczna na późniejszym etapie aktualizacji, gdyż są to obiekty w pełni cyfrowe.

Tematyka kursu

- miejsce systemu rozszerzonej rzeczywistości (AR) w kontinuum rzeczywistość wirtualność
- sposoby komunikacji człowiek-komputer
- systemy informacji geograficznej (GIS) - ich wykorzystanie w tworzeniu geowizualizacji 3D
- urządzenia umożliwiające wyświetlanie geowizualizacji 3D w technologii AR
- środowiska programowania - standard webXR
- biblioteki umożliwiające implementację technologii AR
- bazy danych przestrzennych i ich przydatność w geowizualizacjach 3D
- ciąg geomatyczny czyli jak stworzyć działającą geowizualizację 3D w systemie AR
- przyszłość rozwoju technologii AR oraz geowizualizacji 3D

Efekty uczenia się

Uczestnik będzie w stanie poprawnie zdefiniować różnice między wiodącymi sposobami komunikacji człowiek-komputer oraz dobrać odpowiednie środowisko programowania służące do stworzenia geowizualizacji 3D w systemie rozszerzonej rzeczywistości. Uczestnik będzie potrafił samodzielnie stworzyć prostą geowizualizację 3D w systemie AR działającą na smartfonie.

Metody pracy

Zajęcia dedykowane są osobom, które nie miały wcześniej styczności z programowaniem oraz narzędziami GIS lub ich doświadczenie w ww. materii jest niewielkie. Wszystkie ćwiczenia będą miały charakter praktyczny i będą wykonywane zdalnie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams na własnych komputerach uczestników. Uczestnicy w ramach zajęć wykonają kilka samodzielnych projektów. Ćwiczenia praktyczne będą wykonywane na darmowej platformie Glitch (https://glitch.com) i w oprogramowaniu:
   - QGIS (https://qgis.org)
   - Blender (https://www.blender.org)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemna z części wykładowej oraz projektowa z części praktycznej

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów