Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Podstawy geowizualizacji w technologii immersyjnej wirtualnej rzeczywistości (VR)

Prowadzący: dr inż. Łukasz Halik


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 405,00 zł


Forma zajęć: wykłady + laboratoria


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.10.2023 17:00 - 19:30
2. wtorek 31.10.2023 17:00 - 19:30
3. wtorek 7.11.2023 17:00 - 19:30
4. wtorek 14.11.2023 17:00 - 19:30
5. wtorek 21.11.2023 17:00 - 19:30
6. wtorek 28.11.2023 17:00 - 19:30
7. wtorek 5.12.2023 17:00 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom potencjału immersyjnej wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality, VR). Technologia ta wykorzystuje tzw. gogle VR (wyświetlacze nagłowne), aby prezentować treści audiowizualne wygenerowane komputerowo bezpośrednio przed oczami użytkownika. Ten sposób prezentacji treści blokuje odbiór bodźców audiowizualnych ze świata realnego, umożliwia użytkownikowi osiągnięcie wysokiego poziomu „obecności” (presence) w środowisku wirtualnym, niekiedy porównywany jest przez odbiorców z odczuciem fizycznej obecności w miejscu, które ogląda się przez gogle VR.

Podczas praktycznej części kursu skupimy się na stworzeniu interaktywnych geowizualizacji powierzchni Ziemi w postaci panoram 360o oraz modeli 3D, które eksplorować będzie można w najbardziej naturalny dla nas sposób czyli z perspektywy pieszego. Wykorzystamy własne dane oraz te zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Aplikacje VR będą oparte na możliwościach biblioteki A-Frame bazującej na standardzie webXR tzn. będą wyświetlane bezpośrednio w przeglądarce internetowej gogli VR.

Pomimo iż kurs organizowany jest on-line jeśli wszyscy uczestnicy wyrażą taką chęć będzie istniała możliwość fizycznego spotkania się w ramach kursu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM (Poznań, ul. Krygowskiego 10) w celu prezentacji i przetestowania możliwości różnych gogli VR: Oculus Go, Oculus Quest 2, Meta Quest Pro, HP Reverb Omnicept Edition.

Tematyka kursu

- miejsce technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) w kontinuum rzeczywistość-wirtualność
- historia rozwoju prac nad technologią VR
- bazy danych przestrzennych i ich wykorzystanie w tworzeniu geowizualizacji świata realnego
- urządzenia umożliwiające wyświetlanie geowizualizacji w technologii VR (gogle VR)
- środowiska programowania/biblioteki umożliwiające implementację technologii VR - standard webXR
- panoramy 360o oraz modele 3D w technologii VR
- przyszłość rozwoju technologii VR

Efekty uczenia się

Uczestnik będzie w stanie poprawnie zdefiniować różnice między wiodącymi sposobami komunikacji człowiek-komputer oraz dobrać odpowiednie środowisko programowania służące do stworzenia geowizualizacji działającej w przeglądarce internetowej w technologii wirtualnej rzeczywistości (webXR). Uczestnik będzie potrafił samodzielnie stworzyć prostą geowizualizację 3D w systemie VR działającą na goglach VR.

Metody pracy

Mile widziane jest aby osoby, które chcą uczestniczyć w kursie znały podstawy języka HTML służącego do tworzenia stron internetowych. Ćwiczenia będą miały charakter praktyczny i będą wykonywane zdalnie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams na własnych komputerach uczestników. Uczestnicy w ramach zajęć wykonają kilka samodzielnych projektów. Ćwiczenia praktyczne będą wykonywane na darmowej platformie Glitch (https://glitch.com) i w oprogramowaniu:
   - QGIS (https://qgis.org)
   - Blender (https://www.blender.org)
   - Gimp (https://www.gimp.org)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemna z części wykładowej oraz projektowa z części praktycznej

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów