Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Podstawy języka hiszpańskiego z elementami komunikacji międzykulturowej (poziom A1.2)

Prowadzący: mgr Justyna Hadaś


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 25

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 19.02.2019 16:45 - 18:15
2. wtorek 26.02.2019 16:45 - 18:15
3. wtorek 5.03.2019 16:45 - 18:15
4. wtorek 12.03.2019 16:45 - 18:15
5. wtorek 19.03.2019 16:45 - 18:15
6. wtorek 26.03.2019 16:45 - 18:15
7. wtorek 2.04.2019 16:45 - 18:15
8. wtorek 9.04.2019 16:45 - 18:15
9. wtorek 16.04.2019 16:45 - 18:15
10. wtorek 23.04.2019 16:45 - 18:15
11. wtorek 7.05.2019 16:45 - 18:15
12. wtorek 14.05.2019 16:45 - 18:15
13. wtorek 21.05.2019 16:45 - 18:15
14. wtorek 28.05.2019 16:45 - 18:15
15. wtorek 4.06.2019 16:45 - 18:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie pięciu kompetencji komunikacyjnych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, interakcja) na poziomie A1.2;

Wprowadzenie podstawowego słownictwa w języku hiszpańskim;

Ćwiczenie poprawności gramatycznej na poziomie A1.2;

Zaprezentowanie wybranych aspektów kulturowych Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej;

Budowanie świadomości międzykulturowej oraz wiedzy o znaczeniu różnic kulturowych w komunikacji ustnej i pisemnej;

Tematyka kursu

ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE

Informacje o zróżnicowaniu kulturowym Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej

Organizacja życia codziennego: zwyczaje i obowiązki, mówienie o swoich nawykach

Czas wolny i praca

Kuchnia i gotowanie: zdrowa dieta i ulubione przepisy

W restauracji: kontakt z kelnerem, wyrażanie opinii na temat jedzenia

Podróże: rezerwacja hotelu, organizacja wyjazdu, pytanie o drogę, opis ulubionych miejsc

ZAGADNIENIA JĘZYKOWE: rodzajniki określone i nieokreślone, godziny, dni tygodnia, nazwy miesięcy, nazwy produktów, dań i przyborów kuchennych, czasowniki regularne i nieregularne w czasie teraźniejszym, czasowniki zwrotne, zaimki dopełnienia bliższego i dalszego, czas przeszły pret. perfecto, codzienne czynności, nazwy produktów, dań i przyborów kuchennych, słownictwo związane z zakwaterowaniem i transportem

ZAGADNIENIA MIĘDZYKULTUROWE:

Użycie gestów i wykorzystanie przestrzeni (dystans personalny); dynamika wymiany zdań w komunikacji ustnej; podziękowania, komplementy i zaproszenia; kuchnia i zachowanie w restauracji, komunikacja niewerbalna i parawerbalna

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu student:

Rozumie wypowiedzi ustne i pisemne w języku hiszpańskim na poziomie A1.2;

Potrafi zredagować krótki tekst, np. o swojej pracy, zainteresowaniach i  życiu codziennym;

Wypowiada się ustnie na tematy dotyczące siebie, swojego otoczenia i życia codziennego;

Potrafi porozumieć się w sklepie i restauracji oraz stworzyć przepis swojego ulubionego dania;

Potrafi używać struktur gramatycznych na poziomie A1.2 (np. czasowniki regularne i nieregularne w czasie teraźniejszym).

Metody pracy

Prowadząca stosuje podejście komunikacyjne uzupełnione o elementy innych metod, przy uwzględnieniu znaczenia tak komunikacji ustnej jak i pisemnej. Zajęcia charakteryzuje częste wykorzystanie pracy w parach/małych grupach, używanie języka hiszpańskiego od pierwszych zajęć oraz wykorzystanie różnorodnych ćwiczeń utrwalających struktury gramatyczne i leksykalne. Ćwiczenia gramatyczne zawsze oparte są o szerszy kontekst i potrzeby komunikacyjne słuchaczy. Zagadnienia związane z komunikacją międzykulturową wprowadzone będą za pomocą materiałów audiowizualnych. Techniki pracy stosowane są zależnie od potrzeb kursantów oraz z uwzględnieniem różnic w stylach uczenia się.

UWAGA! do kosztów kursu należy doliczyć zakup podręcznik Aula Internacional 1 Nueva Edición (zawiera zeszyt ćwiczeń i CD); materiały autorskie


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemna i ustna

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów