Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Podstawy języka hiszpańskiego z elementami komunikacji międzykulturowej (poziom A1.2) - grupa II

Prowadzący: mgr Anna Skonecka


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 16.01.2019 17:00 - 18:30
2. piątek 18.01.2019 17:00 - 18:30
3. środa 23.01.2019 17:00 - 18:30
4. piątek 25.01.2019 17:00 - 18:30
5. środa 30.01.2019 17:00 - 18:30
6. piątek 1.02.2019 17:00 - 18:30
7. środa 6.02.2019 17:00 - 18:30
8. piątek 8.02.2019 17:00 - 18:30
9. środa 13.02.2019 17:00 - 18:30
10. piątek 15.02.2019 17:00 - 18:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, interakcja) na poziomie A1.2;

Wprowadzenie słownictwa na poziomie A1.2 w języku hiszpańskim;

Ćwiczenie poprawności gramatycznej na poziomie A1.2;

Zaprezentowanie wybranych aspektów kulturowych w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej, uwrażliwianie kursantów na istniejące różnice kulturowe (w tym językowe) między użytkownikami języka hiszpańskiego, wywodzącymi się z różnych krajów.

Tematyka kursu

ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE:

Życie codziennie: opis dnia, umiejętność opowiadania o swoich zwyczajach, podawanie dnia i godziny;

W restauracji: zadawanie pytań oraz udzielanie odpowiedzi na temat jedzenia, opanowanie podstawowych sytuacji komunikacyjnych w restauracji lub barze, opis zwyczajów żywieniowych;

W mieście: opis miast i dzielnic, plusy i minusy mieszkania w mieście/na wsi, zadawanie pytań o drogę, opis położenia miejsc;

Co wydarzyło się w tym tygodniu: opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości przy wykorzystaniu czasu preterito perfecto.

ZAGADNIENIA JĘZYKOWE:

Dni tygodnia, godziny, czynności codzienne, słownictwo związane z jedzeniem, popularne dania w Polsce/Hiszpanii/Ameryce Łacińskiej, restauracja, bar, różne rodzaje kuchni, przymiotniki służące do opisu miast, podstawowe elementy infrastruktury miasta, usługi, wprowadzenie czasu preterito perfecto, czasowniki nieregularne w preterito perfecto

ZAGADNIENIA MIĘDZYKULTUROWE:

Różnica w sposobie określania pory dnia, kuchnia i zachowanie w restauracji oraz barze, różne zastosowanie czasu przeszłego.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz:

Rozumie wypowiedzi ustne w języku hiszpańskim na poziomie A1.2;

Potrafi zredagować krótki tekst o sobie zarówno w czasie teraźniejszym jak i przeszłym;

Wypowiada się ustnie na tematy dotyczące siebie, swojego otoczenia, zwyczajów, życia codziennego oraz przeszłości;

Potrafi nawiązać interakcję w języku hiszpańskim;

Potrafi poradzić sobie w podstawowych sytuacjach w życiu codziennym, np. pytając o drogę, zamawiając jedzenie w języku hiszpańskim;

Potrafi użyć podstawowych struktur w czasie teraźniejszym oraz przeszłym.

Metody pracy

Prowadząca stosuje podejście komunikacyjne, zwracając uwagę na znaczenie zarówno komunikacji ustnej jak i pisemnej. Zajęcia charakteryzuje częsta praca w parach, aktywny udział kursantów oraz używanie języka hiszpańskiego już od pierwszych zajęć. Przy wprowadzaniu nowych zagadnień, prowadząca zwraca uwagę na różne konteksty kulturowe krajów hiszpańskojęzycznych oraz na ich wpływ na sytuacje komunikacyjne. Techniki pracy dostosowane są do potrzeb kursantów, którzy mają bieżący wpływ na kształt prowadzonych zajęć.

UWAGA! Do ceny kursu nalezy doliczyć podręcznik Aula Internacional Nueva Edición 1 (zawiera zeszyt ćwiczeń i CD); materiały autorskie.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemna i ustna

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów