Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Podstawy języka hiszpańskiego z elementami komunikacji międzykulturowej (poziom A1.2- kontynuacja)

Prowadzący: mgr Justyna Hadaś


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 24.09.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 4.10.2018 18:45 - 20:15
2. wtorek 9.10.2018 18:45 - 20:15
3. czwartek 11.10.2018 18:45 - 20:15
4. wtorek 16.10.2018 18:45 - 20:15
5. czwartek 18.10.2018 18:45 - 20:15
6. wtorek 23.10.2018 18:45 - 20:15
7. czwartek 25.10.2018 18:45 - 20:15
8. wtorek 30.10.2018 18:45 - 20:15
9. wtorek 6.11.2018 18:45 - 20:15
10. czwartek 8.11.2018 18:45 - 20:15
11. wtorek 13.11.2018 18:45 - 20:15
12. czwartek 15.11.2018 18:45 - 20:15
13. wtorek 20.11.2018 18:45 - 20:15
14. czwartek 22.11.2018 18:45 - 20:15
15. wtorek 27.11.2018 18:45 - 20:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie pięciu kompetencji komunikacyjnych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, interakcja) na poziomie A1.2;

Wprowadzenie podstawowego słownictwa w języku hiszpańskim;

Ćwiczenie poprawności gramatycznej na poziomie A1.2;

Zaprezentowanie wybranych aspektów kulturowych Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej;

Budowanie świadomości międzykulturowej oraz wiedzy o znaczeniu różnic kulturowych w komunikacji ustnej i pisemnej;

Tematyka kursu

ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE

Informacje o zróżnicowaniu kulturowym Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej

Organizacja życia codziennego: zwyczaje i obowiązki, mówienie o swoich nawykach

Czas wolny i praca

Kuchnia i gotowanie: zdrowa dieta i ulubione przepisy

W restauracji: kontakt z kelnerem, wyrażanie opinii na temat jedzenia

Podróże: rezerwacja hotelu, organizacja wyjazdu, pytanie o drogę, opis ulubionych miejsc

ZAGADNIENIA JĘZYKOWE: rodzajniki określone i nieokreślone, godziny, dni tygodnia, nazwy miesięcy, nazwy produktów, dań i przyborów kuchennych, czasowniki regularne i nieregularne w czasie teraźniejszym, czasowniki zwrotne, zaimki dopełnienia bliższego i dalszego, czas przeszły pret. perfecto, codzienne czynności, nazwy produktów, dań i przyborów kuchennych, słownictwo związane z zakwaterowaniem i transportem

ZAGADNIENIA MIĘDZYKULTUROWE:

Użycie gestów i wykorzystanie przestrzeni (dystans personalny); dynamika wymiany zdań w komunikacji ustnej; podziękowania, komplementy i zaproszenia; kuchnia i zachowanie w restauracji, komunikacja niewerbalna i parawerbalna

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu student:

Rozumie wypowiedzi ustne i pisemne w języku hiszpańskim na poziomie A1.2;

Potrafi zredagować krótki tekst, np. o swojej pracy, zainteresowaniach i  życiu codziennym;

Wypowiada się ustnie na tematy dotyczące siebie, swojego otoczenia i życia codziennego;

Potrafi porozumieć się w sklepie i restauracji oraz stworzyć przepis swojego ulubionego dania;

Potrafi używać struktur gramatycznych na poziomie A1.2 (np. czasowniki regularne i nieregularne w czasie teraźniejszym).

Metody pracy

Prowadząca stosuje podejście komunikacyjne uzupełnione o elementy innych metod, przy uwzględnieniu znaczenia tak komunikacji ustnej jak i pisemnej. Zajęcia charakteryzuje częste wykorzystanie pracy w parach/małych grupach, używanie języka hiszpańskiego od pierwszych zajęć oraz wykorzystanie różnorodnych ćwiczeń utrwalających struktury gramatyczne i leksykalne. Ćwiczenia gramatyczne zawsze oparte są o szerszy kontekst i potrzeby komunikacyjne słuchaczy. Zagadnienia związane z komunikacją międzykulturową wprowadzone będą za pomocą materiałów audiowizualnych. Techniki pracy stosowane są zależnie od potrzeb kursantów oraz z uwzględnieniem różnic w stylach uczenia się.

UWAGA! do kosztów kursu należy doliczyć zakup podręcznik Aula Internacional 1 (zawiera zeszyt ćwiczeń i CD); materiały autorskie


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemna i ustna