Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Podstawy języka hiszpańskiego z elementami komunikacji międzykulturowej (poziom A1)- grupa 2

Prowadzący: mgr Anna Skonecka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 21.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 24.10.2018 17:00 - 18:30
2. piątek 26.10.2018 17:00 - 18:30
3. środa 7.11.2018 17:00 - 18:30
4. piątek 9.11.2018 17:00 - 18:30
5. środa 14.11.2018 17:00 - 18:30
6. piątek 16.11.2018 17:00 - 18:30
7. środa 21.11.2018 17:00 - 18:30
8. piątek 23.11.2018 17:00 - 18:30
9. środa 28.11.2018 17:00 - 18:30
10. piątek 30.11.2018 17:00 - 18:30
11. środa 5.12.2018 17:00 - 18:30
12. piątek 7.12.2018 17:00 - 18:30
13. środa 12.12.2018 17:00 - 18:30
14. piątek 14.12.2018 17:00 - 18:30
15. środa 19.12.2018 17:00 - 18:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie pięciu kompetencji komunikacyjnych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, interakcja) na poziomie A1;

Wprowadzenie podstawowego słownictwa w języku hiszpańskim;

Ćwiczenie poprawności gramatycznej na poziomie A1;

Zaprezentowanie wybranych aspektów kulturowych Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej;

Budowanie świadomości międzykulturowej oraz wiedzy o znaczeniu różnic kulturowych w komunikacji ustnej i pisemnej;

Tematyka kursu

ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE

Podstawowe informacje o zróżnicowaniu kulturowym Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej;

Pierwsze kontakty: powitanie i przedstawianie się, podawanie podstawowych danych (wiek, narodowości, zawody);

Rodzina i przyjaciele: wygląd i charakter, zainteresowania, relacje międzyludzkie, znane osoby ze świata  hiszpańskojęzycznego;

Życie codzienne: czas wolny i praca; zakupy;

W mieście: opis miejsc, położenie, pogoda.

ZAGADNIENIA JĘZYKOWE: alfabet i wymowa, czasowniki ser, estar i tener, czasowniki regularne w czasie teraźniejszym, zaimki osobowe i dzierżawcze, uzgadnianie liczby i rodzaju rzeczowników i przymiotników, rodzajniki określone i nieokreślone, liczebniki od 0 do 1000, niektóre czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym, różnica między estar/hay, czasownik gustar.

ZAGADNIENIA MIĘDZYKULTUROWE:

Stosowanie form grzecznościowych; użycie gestów i wykorzystanie przestrzeni (dystans personalny); dynamika wymiany zdań w komunikacji ustnej; podziękowania, komplementy i zaproszenia; kuchnia i zachowanie w restauracji.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu student:

Rozumie wypowiedzi ustne w języku hiszpańskim na poziomie A1;

Potrafi zredagować krótki tekst, np. o sobie, swoim otoczeniu i życiu codziennego;

Wypowiada się ustnie na tematy dotyczące siebie, swojego otoczenia i życia codziennego;

Bierze udział w komunikacji ustnej dotyczącej prostych codziennych interakcji;

Potrafi używać podstawowych struktur gramatycznych (np. czasowniki regularne i nieregularne w czasie teraźniejszym).

Metody pracy

Prowadząca stosuje podejście komunikacyjne uzupełnione o elementy innych metod, przy uwzględnieniu znaczenia tak komunikacji ustnej jak i pisemnej. Zajęcia charakteryzuje częste wykorzystanie pracy w parach/małych grupach, używanie języka hiszpańskiego od pierwszych zajęć oraz wykorzystanie różnorodnych ćwiczeń utrwalających struktury gramatyczne i leksykalne. Ćwiczenia gramatyczne zawsze oparte są o szerszy kontekst i potrzeby komunikacyjne słuchaczy. Zagadnienia związane z komunikacją międzykulturową wprowadzone będą za pomocą materiałów audiowizualnych. Techniki pracy stosowane są zależnie od potrzeb kursantów oraz z uwzględnieniem różnic w stylach uczenia się.

Podręcznik Aula Internacional 1 (zawiera zeszyt ćwiczeń i CD); materiały autorskie.

UWAGA! Do ceny kursu należy doliczyć koszty zakupu podręcznika Aula Internacional.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny.