Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Podstawy języka malajskiego

Prowadzący: mgr Dorotea Moni-Stelmachowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 350,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/malajski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.03.2018 12:00 - 13:30
2. piątek 16.03.2018 12:00 - 13:30
3. poniedziałek 19.03.2018 12:00 - 13:30
4. piątek 23.03.2018 12:00 - 13:30
5. poniedziałek 26.03.2018 12:00 - 13:30
6. piątek 6.04.2018 12:00 - 13:30
7. poniedziałek 9.04.2018 12:00 - 13:30
8. piątek 13.04.2018 12:00 - 13:30
9. poniedziałek 16.04.2018 12:00 - 13:30
10. piątek 20.04.2018 12:00 - 13:30
11. poniedziałek 23.04.2018 12:00 - 13:30
12. piątek 27.04.2018 12:00 - 13:30
13. poniedziałek 7.05.2018 12:00 - 13:30
14. piątek 11.05.2018 12:00 - 13:30
15. poniedziałek 14.05.2018 12:00 - 13:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zdobycie praktycznych umiejętności komunikacji  w j. malajskim.

Tematyka kursu

1. Podstawowe cechy j. malajskiego

2. Alfabet i wymowa

3. Podstawowe zwroty i liczebniki

4. Podstawy gramatyki

5. Tło kulturowe i inne języki używane w Malezji

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik zajęć:

  • zna najważniejsze cechy j. malajskiego
  • konstruuje proste wypowiedzi ustni i pisemne
  • rozumie podstawowe zwroty
  • zna podstawowe słownictwo
  • potrafi skonstruować proste pytania
  • posiada podstawową wiedzę na temat Malezji i kultury tego kraju

Metody pracy

ćwiczenia i konwersacje


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.