Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Podstawy języka malajskiego

Prowadzący: mgr Dorotea Moni-Stelmachowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 350,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/malajski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.03.2018 12:00 - 13:30
2. piątek 16.03.2018 12:00 - 13:30
3. poniedziałek 19.03.2018 12:00 - 13:30
4. piątek 23.03.2018 12:00 - 13:30
5. poniedziałek 26.03.2018 12:00 - 13:30
6. piątek 6.04.2018 12:00 - 13:30
7. poniedziałek 9.04.2018 12:00 - 13:30
8. piątek 13.04.2018 12:00 - 13:30
9. poniedziałek 16.04.2018 12:00 - 13:30
10. piątek 20.04.2018 12:00 - 13:30
11. poniedziałek 23.04.2018 12:00 - 13:30
12. piątek 27.04.2018 12:00 - 13:30
13. poniedziałek 7.05.2018 12:00 - 13:30
14. piątek 11.05.2018 12:00 - 13:30
15. poniedziałek 14.05.2018 12:00 - 13:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zdobycie praktycznych umiejętności komunikacji  w j. malajskim.

Tematyka kursu

1. Podstawowe cechy j. malajskiego

2. Alfabet i wymowa

3. Podstawowe zwroty i liczebniki

4. Podstawy gramatyki

5. Tło kulturowe i inne języki używane w Malezji

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik zajęć:

  • zna najważniejsze cechy j. malajskiego
  • konstruuje proste wypowiedzi ustni i pisemne
  • rozumie podstawowe zwroty
  • zna podstawowe słownictwo
  • potrafi skonstruować proste pytania
  • posiada podstawową wiedzę na temat Malezji i kultury tego kraju

Metody pracy

ćwiczenia i konwersacje


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów