Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Podstawy języka starogreckiego

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Krystyna Tuszyńska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ starogrecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 20.03.2020 17:00 - 19:15
2. piątek 27.03.2020 17:00 - 19:15
3. piątek 3.04.2020 17:00 - 19:15
4. piątek 17.04.2020 17:00 - 19:15
5. piątek 24.04.2020 17:00 - 19:15
6. piątek 8.05.2020 17:00 - 19:15
7. piątek 15.05.2020 17:00 - 19:15
8. piątek 22.05.2020 17:00 - 19:15
9. piątek 29.05.2020 17:00 - 19:15
10. piątek 5.06.2020 17:00 - 19:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Wprowadzenie do języka starogreckiego, dialektu attyckiego okresu klasycznego jako języka literatury i piśmiennictwa naukowego, zapoznanie z podstawami gramatyki języka starogreckiego, zapoznanie z przysłowiami i maksymami greckimi.

Tematyka kursu

Zapoznanie z alfabetem starogreckim, zasadami wymowy, zasadami akcentowania, zasadami interpunkcji; zapoznanie z podstawami gramatyki (deklinacje, koniugacje, stopniowanie przymiotników), czytanie i tłumaczenie prostych, preparowanych tekstów w języku starogreckim, w dialekcie attyckim; poznanie wybranych przysłów greckich i ich kontekstu znaczeniowego.      

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik zna alfabet starogrecki, zna zasady akcentowania i wymowę języka starogreckiego, potrafi rozpoznać formy rzeczownikowe i czasownikowe, zna podstawy deklinacji i koniugacji. Kurs jest przewidziany na poziomie początkującym.

Metody pracy

Według metod nauczania języka martwego: uczenie się gramatyki i leksyki, praca na tekstach preparowanych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przeczytanie, przetłumaczenie wskazanego tekstu, objaśnienie form gramatycznych.  

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów