Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Podstawy języka starogreckiego

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Krystyna Tuszyńska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ starogrecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 8.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 20.03.2020 17:00 - 19:15
2. piątek 27.03.2020 17:00 - 19:15
3. piątek 3.04.2020 17:00 - 19:15
4. piątek 17.04.2020 17:00 - 19:15
5. piątek 24.04.2020 17:00 - 19:15
6. piątek 8.05.2020 17:00 - 19:15
7. piątek 15.05.2020 17:00 - 19:15
8. piątek 22.05.2020 17:00 - 19:15
9. piątek 29.05.2020 17:00 - 19:15
10. piątek 5.06.2020 17:00 - 19:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Wprowadzenie do języka starogreckiego, dialektu attyckiego okresu klasycznego jako języka literatury i piśmiennictwa naukowego, zapoznanie z podstawami gramatyki języka starogreckiego, zapoznanie z przysłowiami i maksymami greckimi.

Tematyka kursu

Zapoznanie z alfabetem starogreckim, zasadami wymowy, zasadami akcentowania, zasadami interpunkcji; zapoznanie z podstawami gramatyki (deklinacje, koniugacje, stopniowanie przymiotników), czytanie i tłumaczenie prostych, preparowanych tekstów w języku starogreckim, w dialekcie attyckim; poznanie wybranych przysłów greckich i ich kontekstu znaczeniowego.      

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik zna alfabet starogrecki, zna zasady akcentowania i wymowę języka starogreckiego, potrafi rozpoznać formy rzeczownikowe i czasownikowe, zna podstawy deklinacji i koniugacji. Kurs jest przewidziany na poziomie początkującym.

Metody pracy

Według metod nauczania języka martwego: uczenie się gramatyki i leksyki, praca na tekstach preparowanych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przeczytanie, przetłumaczenie wskazanego tekstu, objaśnienie form gramatycznych.