Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Ukraina - kursy

Podstawy języka ukraińskiego

Prowadzący: dr Olena Kowalewska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ ukraiński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 13.04.2022
Zamknięcie zapisów: 26.04.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 7.05.2022 11:00 - 13:15
2. sobota 14.05.2022 11:00 - 13:15
3. sobota 21.05.2022 11:00 - 13:15
4. sobota 28.05.2022 11:00 - 13:15
5. sobota 4.06.2022 11:00 - 13:15
6. sobota 11.06.2022 11:00 - 13:15
7. sobota 18.06.2022 11:00 - 12:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

wprowadzenie do podstaw nauki języka ukraińskiego, zapoznanie ze specyfiką języka, opanowanie cyrylicy ukraińskiej, nauka czytania oraz podstawowej komunikacji.

Tematyka kursu

 1. Nieznany język ukraiński: ciekawe fakty o języku.
 2. Alfabet ukraiński. Litery i dźwięki w języku ukraińskim.
 3. Rola akcentu w języku ukraińskim. Zasady akcentowania.
 4. Zwroty grzecznościowe: przywitanie, pożegnanie, zwracanie się, podziękowanie i in.
 5. Podstawy komunikacji.
 6. Rodzina, krewni i przyjaciele.
 7. Określenie czasu: dni tygodnia, nazwy miesięcy, pory roku.
 8. Czas: która godzina? Plan dnia.
 9. Państwo i jego mieszkańcy, nazwy narodowości.
 10. Jedzenie i kuchnia ukraińska.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- opanował alfabet, czyta w języku ukraińskim,

- zna i stosuje słownictwo w zakresie tematyki określonej w treściach kursu,

- potrafi prawidłowo skonstruować wypowiedź na tematy związane z treściami kursu,

- wykazuje się umiejętnością adekwatnego reagowania językowego w zakresie mówienia (uczestniczenie w prostej rozmowie, uzyskiwanie, udzielenie lub odmowa informacji).

Metody pracy

 1. Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
 2. Dyskusja
 3. Praca z tekstem
 4. Metoda ćwiczeniowa
 5. Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin przeprowadza się w formie ustnej. Kandydat ma za zadanie odpowiedzenie na zestaw pytań, które przygotowane są przez prowadzącego.