Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy w Kaliszu

Podstawy języka włoskiego

Prowadzący: dr Ligia Henczel-Wróblewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/włoski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 17.10.2018 16:30 - 18:00
2. środa 24.10.2018 16:30 - 18:00
3. środa 7.11.2018 16:30 - 18:00
4. środa 14.11.2018 16:30 - 18:00
5. środa 21.11.2018 16:30 - 18:00
6. środa 28.11.2018 16:30 - 18:00
7. środa 5.12.2018 16:30 - 18:00
8. środa 12.12.2018 16:30 - 18:00
9. środa 19.12.2018 16:30 - 18:00
10. środa 9.01.2019 16:30 - 18:00
11. środa 16.01.2019 16:30 - 18:00
12. środa 23.01.2019 16:30 - 18:00
13. środa 30.01.2019 16:30 - 18:00
14. środa 6.02.2019 16:30 - 18:00
15. środa 13.02.2019 16:30 - 18:00

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami w zakresie języka włoskiego oraz wykształcenie umiejętności posługiwania się nim w prostych codziennych sytuacjach, podczas wakacyjnych wyjazdów do Włoch, w komunikacji interpersonalnej. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą również stanowić przyczynek do dalszej nauki tego języka.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje podstawowe słownictwo i zwroty językowe potrzebne do nieskomplikowanej komunikacji w różnych sytuacjach, takich jak: prezentacja siebie i innych, pytanie o drogę, proste dialogi w miejscach publicznych (np. hotel, restauracja, urząd, szpital, bank, dworzec, lotnisko, plaża), liczebniki, robienie zakupów, rozmowa telefoniczna, zwiedzanie muzeów i innych zabytków, potrawy, itp.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu absolwent:

- ma ogólną wiedzę o współczesnym języku włoskim,

- zna podstawowe zasady fonetyki i pisowni,

- posługuje się elementarnym słownictwem w mowie i w piśmie,

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w podstawowych sytuacjach językowych, m.in.: autoprezentacja, komunikowanie się w miejscach publicznych, pisanie prostych tekstów, wypełnianie nieskomplikowanych formularzy wymaganych np. w hotelach czy innych instytucjach, poruszanie się komunikacją miejską, rozmowa telefoniczna, itp.

Metody pracy

Przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz ćwiczenia praktyczne podczas zajęć kursowych z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez prowadzącego (m.in. piśmienniczych, audiowizualnych), konwersacje na zajęciach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.