Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy w Kaliszu

Podstawy języka włoskiego

Prowadzący: dr Ligia Henczel-Wróblewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/włoski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 16.01.2019 17:00 - 18:30
2. środa 23.01.2019 17:00 - 18:30
3. środa 30.01.2019 17:00 - 18:30
4. środa 27.02.2019 17:00 - 18:30
5. środa 6.03.2019 17:00 - 18:30
6. środa 13.03.2019 17:00 - 18:30
7. środa 20.03.2019 17:00 - 18:30
8. środa 27.03.2019 17:00 - 18:30
9. środa 3.04.2019 17:00 - 18:30
10. środa 10.04.2019 17:00 - 18:30
11. środa 17.04.2019 17:00 - 18:30
12. środa 24.04.2019 17:00 - 18:30
13. środa 15.05.2019 17:00 - 18:30
14. środa 22.05.2019 17:00 - 18:30
15. środa 29.05.2019 17:00 - 18:30

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami w zakresie języka włoskiego oraz wykształcenie umiejętności posługiwania się nim w prostych codziennych sytuacjach, podczas wakacyjnych wyjazdów do Włoch, w komunikacji interpersonalnej. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą również stanowić przyczynek do dalszej nauki tego języka.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje podstawowe słownictwo i zwroty językowe potrzebne do nieskomplikowanej komunikacji w różnych sytuacjach, takich jak: prezentacja siebie i innych, pytanie o drogę, proste dialogi w miejscach publicznych (np. hotel, restauracja, urząd, szpital, bank, dworzec, lotnisko, plaża), liczebniki, robienie zakupów, rozmowa telefoniczna, zwiedzanie muzeów i innych zabytków, potrawy, itp.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu absolwent:

- ma ogólną wiedzę o współczesnym języku włoskim,

- zna podstawowe zasady fonetyki i pisowni,

- posługuje się elementarnym słownictwem w mowie i w piśmie,

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w podstawowych sytuacjach językowych, m.in.: autoprezentacja, komunikowanie się w miejscach publicznych, pisanie prostych tekstów, wypełnianie nieskomplikowanych formularzy wymaganych np. w hotelach czy innych instytucjach, poruszanie się komunikacją miejską, rozmowa telefoniczna, itp.

Metody pracy

Przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz ćwiczenia praktyczne podczas zajęć kursowych z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez prowadzącego (m.in. piśmienniczych, audiowizualnych), konwersacje na zajęciach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów