Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Podstawy modelowania i automatyzacji procesów biznesowych - Business Process Model and Notation (BPMN)

Prowadzący: dr Leonard Dajerling


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 16.05.2020 17:00 - 21:00
2. niedziela 17.05.2020 9:30 - 13:30
3. sobota 23.05.2020 9:30 - 13:30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z praktycznym wykorzystaniem języka BPMN (ang. Business Process Model and Notation) w modelowaniu i automatyzacji procesów biznesowych. Kurs dedykowany jest dla osób, które są zainteresowane opisywaniem procesów biznesowych, szczególnie analityków przygotowujący modele procesów w ramach projektów informatycznych; menedżerów/ kierowników, którzy projektują, planują i zarządzają procesami biznesowymi; oraz osoby, które standaryzują i optymalizują procesy biznesowe (np. korzystając z narzędzi typu Six Sigma, Lean). Warsztaty realizowane jest w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami (case study) jej wykorzystania w środowisku pracy.

Tematyka kursu

 • Wprowadzenie do modelowania i automatyzacji procesów biznesowych;
 • Zapoznanie uczestników z programami modelowania procesów;
 • Podstawowe elementy procesu (ramy procesu, przyczyny rozpoczęcia procesu, wyniki działania procesu);
 • Podstawowe typy diagramów BPMN;
 • Przedstawienie zasad stosowania bramek (XOR, AND, OR);
 • Zapoznanie z podstawowymi typami obiektów, diagramów współpracy, basenów i torów;
 • Błędy i przerwania procesów;
 • Modelowanie procesów z systemami BPMS;
 • Automatyzacja procesów z narzędziami RPA (ang. Robotic Process Automation).

Efekty kształcenia

Uczestnik posiada wiedzę:

 • Czym jest modelowanie i automatyzacja procesów biznesowych;
 • Wie jakie są programy, narzędzia i techniki stpspwane do modelowania procesów;
 • Wie, jak dobrać różne rozwiązania (workflow/BPMS, RPA) do modelowania i automatyzacji.

 

Uczestnik posiada umiejętność:

 • Doboru odpowiedniego programu do modelowania i automatyzacji;
 • Zastosowania technik i narzędzi w modelowaniu;
 • Rozumie różnicę między modelowaniem a automatyzacją;
 • Potrafi zastosować w praktyce bramki XOR, AND, OR;
 • Potrafi przeprowadzić podstawowe modelowanie biznesowe.

Metody pracy

 • Praca na komputerach;
 • Warsztat z ćwiczeniami praktycznymi;
 • Elementy wykładu,
 • Case studies,
 • Ćwiczenia w parach i małych grupach.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zadanie praktyczne.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów