Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Podstawy modelowania i automatyzacji procesów biznesowych - Business Process Model and Notation (BPMN)

Prowadzący: dr Leonard Dajerling


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 31.12.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 27.02.2021 10:00 - 16:00
2. niedziela 28.02.2021 10:00 - 16:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z praktycznym wykorzystaniem języka BPMN (ang. Business Process Model and Notation) w modelowaniu i automatyzacji procesów biznesowych. Kurs dedykowany jest dla osób, które są zainteresowane opisywaniem procesów biznesowych, szczególnie analityków przygotowujący modele procesów w ramach projektów informatycznych; menedżerów/ kierowników, którzy projektują, planują i zarządzają procesami biznesowymi; oraz osoby, które standaryzują i optymalizują procesy biznesowe (np. korzystając z narzędzi typu Six Sigma, Lean). Warsztaty realizowane jest w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami (case study) jej wykorzystania w środowisku pracy.

Tematyka kursu

 • Wprowadzenie do modelowania i automatyzacji procesów biznesowych;
 • Zapoznanie uczestników z programami modelowania procesów;
 • Podstawowe elementy procesu (ramy procesu, przyczyny rozpoczęcia procesu, wyniki działania procesu);
 • Podstawowe typy diagramów BPMN;
 • Przedstawienie zasad stosowania bramek (XOR, AND, OR);
 • Zapoznanie z podstawowymi typami obiektów, diagramów współpracy, basenów i torów;
 • Błędy i przerwania procesów;
 • Modelowanie procesów z systemami BPMS;
 • Automatyzacja procesów z narzędziami RPA (ang. Robotic Process Automation).

Efekty kształcenia

Uczestnik posiada wiedzę:

 • Czym jest modelowanie i automatyzacja procesów biznesowych;
 • Wie jakie są programy, narzędzia i techniki stpspwane do modelowania procesów;
 • Wie, jak dobrać różne rozwiązania (workflow/BPMS, RPA) do modelowania i automatyzacji.

 

Uczestnik posiada umiejętność:

 • Doboru odpowiedniego programu do modelowania i automatyzacji;
 • Zastosowania technik i narzędzi w modelowaniu;
 • Rozumie różnicę między modelowaniem a automatyzacją;
 • Potrafi zastosować w praktyce bramki XOR, AND, OR;
 • Potrafi przeprowadzić podstawowe modelowanie biznesowe.

Metody pracy

 • Praca na komputerach;
 • Warsztat z ćwiczeniami praktycznymi;
 • Elementy wykładu,
 • Case studies,
 • Ćwiczenia w parach i małych grupach.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zadanie praktyczne.