Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Podstawy ochrony danych osobowych

Prowadzący: dr Maria Jędrzejczak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 200,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 18.03.2022
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 30.03.2022 17:00 - 20:00
2. środa 6.04.2022 17:00 - 20:00
3. środa 20.04.2022 17:00 - 20:00
4. środa 4.05.2022 17:00 - 18:30
5. środa 18.05.2022 17:00 - 17:45

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony danych osobowych określonymi w prawie Unii Europejskiej (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. „RODO”) i prawie polskim (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

Tematyka kursu

  • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych. Ogólne podstawy dopuszczalności przetwarzania danych.
  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą.
  • Szczególne kategorie danych osobowych – dane sensytywne (wrażliwe).
  • Sprostowanie i usuwanie danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym”.
  • Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych – odpowiedzialność i sankcje za niezgodne z prawem przetwarzanie danych.

Efekty uczenia się

  • Umiejętność wskazania podstawowych pojęć z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Możliwość objaśnienia zasad ochrony danych oraz ich przetwarzania.
  • Analiza pojawiających się w procesie przetwarzania danych problemów prawnych.
  • Umiejętność samodzielnego skonstruowania klauzuli informacyjnej zgodnie z RODO.
  • Umiejętność dokonania analizy dokumentów prawnych pod względem ich zgodności z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Metody pracy

Elementy wykładu, prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.