Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Podstawy programowania w języku Python

Prowadzący: mgr Jan Kosiński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 21.10.2019 17:30 - 20:30
2. poniedziałek 28.10.2019 17:30 - 20:30
3. poniedziałek 4.11.2019 17:30 - 20:30
4. poniedziałek 18.11.2019 17:30 - 20:30
5. poniedziałek 25.11.2019 17:30 - 20:30
6. poniedziałek 2.12.2019 17:30 - 20:30
7. poniedziałek 9.12.2019 17:30 - 20:30
8. poniedziałek 16.12.2019 17:30 - 19:00

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami związanymi z programowaniem oraz analizą danych.
• Wprowadzenie do tworzenia prostych algorytmów (sposobów na rozwiązanie zadanego problemu)
• Nabycie umiejętności implementacji utworzonych rozwiązań w języku Python
• Rozwinięcie umiejętności związanych z automatyzacją codziennych zadań (tworzenie raportów, obliczenia, itp.) oraz przetwarzaniem danych tekstowych (np. arkusze programu Microsoft Excel)

Tematyka kursu

- wprowadzenie do programowania w języku Python (idealny język na początek przygody z programowaniem)
- składnia języka oraz podstawowe struktury danych
- wstęp do programowania obiektowego

Efekty kształcenia

Uczestnik będzie w stanie samodzielnie rozwiązywać problemy natury algorytmicznej oraz tworzyć ich implementację z wykorzystaniem języka programowania Python. Będzie potrafił także w efektywny sposób przetwarzać i analizować dane o zróżnicowanym charakterze. Rozwinięta zostanie umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.

Metody pracy

Zajęcia dedykowane są osobom, które nie miały wcześniej styczności z programowaniem lub ich doświadczenie w ww. materii jest niewielkie. Wszystkie ćwiczenia będą miały charakter praktyczny i będą wykonywane na komputerach. Uczestnicy w ramach zajęć wykonają kilka samodzielnych projektów. Zalecana jest podstawowa znajomość matematyki oraz umiejętność obsługi komputera w zakresie używania prostych edytorów tekstowych, korzystania z przeglądarki internetowej i uruchamiania aplikacji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów