Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Podstawy programowania w języku Python- gr. II

Prowadzący: mgr Jan Kosiński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 12.10.2020
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 5.11.2020 17:00 - 20:45
2. czwartek 12.11.2020 17:00 - 20:45
3. czwartek 19.11.2020 17:00 - 20:45
4. czwartek 26.11.2020 17:00 - 20:45
5. czwartek 3.12.2020 17:00 - 20:45
6. wtorek 8.12.2020 17:00 - 20:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami związanymi z programowaniem oraz analizą danych.
• Wprowadzenie do tworzenia prostych algorytmów (sposobów na rozwiązanie zadanego problemu)
• Nabycie umiejętności implementacji utworzonych rozwiązań w języku Python
• Rozwinięcie umiejętności związanych z automatyzacją codziennych zadań (tworzenie raportów, obliczenia, itp.) oraz przetwarzaniem danych tekstowych (np. arkusze programu Microsoft Excel)

Tematyka kursu

- wprowadzenie do programowania w języku Python (idealny język na początek przygody z programowaniem)
- składnia języka oraz podstawowe struktury danych
- wykorzystanie zewnętrznych bibliotek w codziennych zadaniach (np. numpy, matplotlib, itp.)

Efekty kształcenia

Uczestnik będzie w stanie samodzielnie rozwiązywać problemy natury algorytmicznej oraz tworzyć ich implementację z wykorzystaniem języka programowania Python. Będzie potrafił także w efektywny sposób przetwarzać i analizować dane o zróżnicowanym charakterze. Rozwinięta zostanie umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.

Metody pracy

Zajęcia dedykowane są osobom, które nie miały wcześniej styczności z programowaniem lub ich doświadczenie w ww. materii jest niewielkie. Wszystkie ćwiczenia będą miały charakter praktyczny i będą wykonywane na komputerach. Uczestnicy w ramach zajęć wykonają kilka samodzielnych projektów. Zalecana jest podstawowa znajomość matematyki oraz umiejętność obsługi komputera w zakresie używania prostych edytorów tekstowych, korzystania z przeglądarki internetowej i uruchamiania aplikacji.

UWAGA! W przypadku ograniczonej dostępności sal komputerowych, uczestnicy mogą zostać
poproszeni o przyniesienie własnych laptopów z systemem Windows, Linux lub Mac OS.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.