Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Podstawy programowania w języku Python- gr. II

Prowadzący: mgr Jan Kosiński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 18

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 31.05.2022 17:00 - 20:45
2. wtorek 7.06.2022 17:00 - 20:45
3. wtorek 14.06.2022 17:00 - 20:45
4. wtorek 21.06.2022 17:00 - 20:45
5. wtorek 28.06.2022 17:00 - 20:45
6. wtorek 5.07.2022 17:00 - 20:45

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi z programowaniem, konstrukcjami języka Python oraz podstawowymi strukturami danych
Wprowadzenie do tworzenia prostych algorytmów
Nabycie umiejętności implementacji utworzonych rozwiązań w języku Python
Rozwinięcie umiejętności związanych z automatyzacją codziennych zadań (tworzenie
raportów, obliczenia, itp.) oraz przetwarzaniem danych tekstowych (np. arkusze programu
Microsoft Excel)

Tematyka kursu

- wprowadzenie do programowania w języku Python (idealnego języka na początek przygody
z programowaniem!)
- składnia języka oraz podstawowe struktury danych (takie jak instrukcje warunkowe, pętle,
kolekcje i operacje na kolekcjach, operacje na plikach, klasy i wiele, wiele innych)
- wykorzystanie zewnętrznych bibliotek do przetwarzania i wizualizacji danych

Efekty uczenia się

Uczestnik będzie w stanie samodzielnie rozwiązywać problemy natury algorytmicznej oraz tworzyć ich implementację z wykorzystaniem języka programowania Python. Będzie potrafił także w efektywny sposób przetwarzać i analizować dane o zróżnicowanym charakterze. Rozwinięta zostanie umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.

Metody pracy

Zajęcia dedykowane są osobom, które nie miały wcześniej styczności z programowaniem lub ich doświadczenie w ww. materii jest niewielkie. Wszystkie ćwiczenia będą miały charakter praktyczny i będą wykonywane na komputerach. Uczestnicy w ramach zajęć wykonają kilka samodzielnych projektów. Zalecana jest podstawowa znajomość matematyki oraz umiejętność obsługi komputera w zakresie używania prostych edytorów tekstowych, korzystania z przeglądarki internetowej i uruchamiania aplikacji.

UWAGA! Kurs prowadzony w formie zdalnej. Wymagany komputer z systemem Windows,
Linux lub Mac OS.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Projekt zaliczeniowy.