Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Podstawy programowania w środowisku NI LabVIEW

Prowadzący: dr inż. Adam Glinka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 28.03.2023 17:45 - 20:00
2. wtorek 4.04.2023 17:45 - 20:00
3. wtorek 18.04.2023 17:45 - 20:00
4. wtorek 25.04.2023 17:45 - 20:00
5. wtorek 9.05.2023 17:45 - 20:00
6. wtorek 16.05.2023 17:45 - 20:00
7. wtorek 23.05.2023 17:45 - 20:00
8. wtorek 30.05.2023 17:45 - 20:00
9. wtorek 13.06.2023 17:45 - 20:00
10. wtorek 20.06.2023 17:45 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z wachlarzem możliwości środowiska programistycznego NI LabVIEW i jego potencjalnymi zastosowaniami, przedstawienie interfejsu środowiska, podstawowych struktur programistycznych i funkcji, możliwości tworzenia własnych aplikacji oraz najważniejszych narzędzi wspomagających pracę w LabVIEW.

Tematyka kursu

LabVIEW jest natywnym środowiskiem programistycznym firmy National Instruments oferującej bardzo szeroką gamę urządzeń pomiarowych wykorzystywanych w nauce i przemyśle do automatyzacji sterowania różnorodnymi pomiarami i procesami. Może jednak służyć również do komunikacji z niezliczonymi urządzeniami spoza oferty firmy NI. Graficzny sposób programowania w LabVIEW sprawia, że środowisko jest bardzo intuicyjne również dla osób, które nie miały doświadczenia z programowaniem. Niniejszy praktyczny kurs wprowadza w możliwości LabVIEW, poprzez wykorzystanie prostych narzędzi takich jak zintegrowana karta dźwiękowa komputera czy zestawy danych udostępniane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się

Umiejętność wykorzystywania podstawowych struktur programistycznych i funkcji do tworzenia własnych prostych aplikacji komunikujących się z urządzeniami peryferyjnymi oraz zbierającymi, przetwarzającymi i archiwizującymi dane. Uczestnicy nabędą również umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi wspomagających pracę w LabVIEW takich jak LabVIEW help umożliwiające użytkownikowi samodzielne uczenie się wykorzystywania funkcji i struktur środowiska.

Metody pracy

Omawianie przez prowadzącego funkcji i struktur programistycznych, demonstracja przez prowadzącego sposobów wykorzystania omówionych funkcji, samodzielne lub wspomagane przez prowadzącego wykorzystanie poznanych narzędzi do rozwiązania prostych problemów zadanych przez prowadzącego.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Uczestnicy tworzą proste aplikacje będące rozwiązaniami problemów zadanych przez prowadzącego.