Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Podstawy teorii komunikacji z elementami retoryki, etyki i pragmatyki językowej

Prowadzący: prof. dr hab. Zdzisław Wąsik


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 24.02.2017 16:45 - 19:10
2. piątek 3.03.2017 16:45 - 19:10
3. piątek 10.03.2017 16:45 - 19:10
4. piątek 17.03.2017 16:45 - 19:10
5. piątek 24.03.2017 16:45 - 19:10
6. piątek 7.04.2017 16:45 - 19:10
7. piątek 28.04.2017 16:45 - 19:10
8. piątek 5.05.2017 16:45 - 19:10
9. piątek 19.05.2017 16:45 - 19:10
10. piątek 26.05.2017 16:45 - 19:10

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu i efekty kształcenia:

(1) Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi terminami nauk o tworzeniu, przekazywaniu i odbierania znaczeń ze szczególnym uwzględnieniem sposobów porozumiewania się ludzi, (2) zwrócenie uwagi słuchaczom na fakt, że komunikacja międzyludzka jest realizowana różnymi środkami poprzez różne formy i kanały przekazu, (3) uświadomienie słuchaczom, że posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie sprawowania kontroli nad środkami i sposobami komunikowania się daje możliwość kształtowania i rozumienia wizerunku uczestników interakcji społecznych i zapewnia sukces zarówno w kontaktach osobistych jak i zawodowych.

Tematyka kursu

Pojęcie komunikacji, łącznie z klasyfikacją jej form, stylów i funkcji, wprowadzi się w kontekście zmiennych uwarunkowań mających wpływ na efektywność zrozumienia przekazów. Pośród zmiennych, wyróżnianych w rożnych schematach komunikacji, przedstawi się m.in. składniki nakierowane na źródło i przeznaczenie informacji, kanały przekazu i środki przekazu oraz konteksty i sytuacje towarzyszące porozumiewaniu się ludzi. Osobną uwagę poświęci się zagadnieniom retoryki tekstowej i interpersonalnej, związanych ze sztuką przemawiania lub przekonywania, na tle pragmatyki językowej w uwarunkowaniach społecznych, w których przestrzega się zasad kooperacji lub grzeczności albo też dokonuje się manipulacji i perswazji niezgodnymi z zasadami etyki współżycia międzyludzkiego.

 

Metody pracy

Wykłady będą prowadzone metodą teoretyczno-sprawozdawczą i objaśniająco-poglądową. Zakłada się, że słuchacze będą prowadzili notatki i na ich podstawie pisali w domu sprawozdania. Umiejętność pisania sprawozdań będzie oceniana w pierwszym kwadransie każdych zajęć. Podstawą zaliczenia będzie uczęstnictwo w zajęciach i przystąpienie do rozmowy końcowej na ocenę z pełnym zestawem sprawozdań.

 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.