Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Podstawy tworzenia gier komputerowych 2, czyli diabeł tkwi w szczegółach

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Sławomir Mamica


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 5.04.2022 17:15 - 19:30
2. wtorek 12.04.2022 17:15 - 19:30
3. wtorek 19.04.2022 17:15 - 19:30
4. wtorek 26.04.2022 17:15 - 19:30
5. wtorek 10.05.2022 17:15 - 19:30
6. wtorek 17.05.2022 17:15 - 19:30
7. wtorek 24.05.2022 17:15 - 19:30
8. wtorek 31.05.2022 17:15 - 19:30
9. wtorek 7.06.2022 17:15 - 19:30
10. wtorek 14.06.2022 17:15 - 19:30

Wydział Fizyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zajęcia te są zaplanowane jako bezpośrednia kontynuacja części pierwszej, tj. kursu „Podstawy tworzenia gier komputerowych, czyli nie święci garnki lepią”. Pójdziemy jeszcze dalej ścieżką prowadzącą do szczytnego miana niezależnego twórcy gier komputerowych (ang. indie game developer).

W części pierwszej zrealizowaliśmy trochę różnych podstawowych zagadnień, takich jak elementy gier i ich wpływ na grywalność, proces tworzenia gry oraz dokumenty projektowe, podstawy programowania w Godocie z wykorzystaniem języka graficznego, czy też sposoby monetyzacji gry.

W niniejszym kursie skupimy się głównie na tworzeniu poziomów (ang. level design) oraz warstwy logicznej gry, czyli programu komputerowego realizującego zadane reguły formalne opisujące jej mechanikę (pojęcia wprowadzone i przetrenowane w części pierwszej).

 • Uczestnik pogłębi swoją znajomość zagadnień związanych z tworzeniem poziomów, przede wszystkim tych nakierowanych na projektowanie przeżyć.
 • Rozwinie umiejętności posługiwania się Godotem oraz jego językiem graficznym, w szczególności pozna kolejną porcję bardzo użytecznych węzłów.
 • Stworzy prostą grę oraz zaplanuje dla niej fazę postprodukcji.

Tematyka kursu

 • Podstawy teoretyczne: Rola poszczególnych elementów gier w projektowaniu przeżyć.
 • Tworzenie gier z wykorzystaniem silnika Godot i języka graficznego: (trochę bardziej) zaawansowane „klocki” i relacje między nimi.
 • Zaawansowane metody animacji oparte na interpolacji.
 • Proces postprodukcji: wydanie gry, wsparcie, budowanie społeczności graczy, marketing.

Efekty uczenia się

Po zrealizowaniu kursu uczestnik

 • Zna rodzaje zaangażowania i metody jego kreowania.
 • Rozumie rolę poszczególnych elementów gier w projektowaniu przeżyć.
 • Tworzy samodzielnie proste gry z wykorzystaniem silnika Godot i języka graficznego na poziomie średniozaawansowanym.
 • Potrafi zaimplementować zaawansowane animacje i dźwięki w tworzonej grze.
 • Potrafi zaplanować wydanie gry w konkretnym modelu dystrybucji.
 • Rozumie rolę wsparcia oraz budowania społeczności graczy w procesie kreowania gry jako marki.
 • Ma świadomość tego, że dobry marketing to darmowy marketing.

Metody pracy

Każde zajęcia rozpoczynać będziemy krótkim wstępem teoretycznym. Następnie wprowadzane będą kolejne elementy obsługi silnika Godot oraz graficznego języka programowania, związane z realizacją konkretnych elementów gry komputerowej. Zostaną one przetrenowane w serii krótkich zadań – rozwiązywanych samodzielnie, a następnie omówionych wspólnie. Dla każdego z nich zostanie przedstawione i sprawdzone w działaniu przykładowe rozwiązanie. Stopień zaawansowania tych zadań będzie wzrastał w trakcie trwania kursu, aż dojdziemy do tworzenia kompletnych prostych gier.

UWAGA! Kurs prowadzony będzie w formie zdalnej, zatem wymagany jest komputer z systemem Windows (ewentualnie Linux lub Mac OS). Oprogramowanie, z którego będziemy korzystać, jest darmowe (również do użytku komercyjnego).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Mini-projekt: prosta gra, stworzona z wykorzystaniem narzędzi poznanych w ramach kursu, wraz z opisem zastosowanych elementów gier i ich roli w kreowaniu zamierzonych przeżyć. Rodzaj i zakres gry ustalamy indywidualnie.