Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Podstawy tworzenia gier komputerowych, czyli nie święci garnki lepią

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Sławomir Mamica


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 28.03.2023 17:30 - 19:45
2. wtorek 4.04.2023 17:30 - 19:45
3. wtorek 11.04.2023 17:30 - 19:45
4. wtorek 18.04.2023 17:30 - 19:45
5. wtorek 25.04.2023 17:30 - 19:45
6. wtorek 9.05.2023 17:30 - 19:45
7. wtorek 16.05.2023 17:30 - 19:45
8. wtorek 23.05.2023 17:30 - 19:45
9. wtorek 30.05.2023 17:30 - 19:45
10. wtorek 6.06.2023 17:30 - 19:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Na zajęciach przyświecać nam będzie hasło „Od zera do bohatera dewelopera”. Oczywiście indie game developera, czyli niezależnego twórcy gier komputerowych. Jak zobaczymy, nie trzeba być programistą, żeby tworzyć gry. Wystarczy komputer, trochę wolnego czasu i znajomość odpowiednich (darmowych) narzędzi – i tym ostatnim właśnie zajmiemy się w ramach naszego kursu.

 • Uczestnik zostanie zaznajomiony z podstawowymi pojęciami, zależnościami i metodami pracy w dziedzinie tworzenia gier komputerowych.
 • Pozna ciekawe narzędzie do tworzenia warstwy logicznej gry, które nie wymaga umiejętności tradycyjnego programowania, i nauczy się z niego korzystać.
 • Nauczy się efektywnie znajdować w Internecie zasoby graficzne i dźwiękowe, mając świadomość istnienia prawa autorskiego.
 • Skomponuje i nagra własną ścieżkę dźwiękową (znajomość nut nie jest konieczna).
 • Stworzy własną grę. Może nie będzie to nowy Wiedźmin, ale nie od razu Kraków zbudowano.

Tematyka kursu

 • Podstawy teoretyczne: Elementy gier i ich wpływ na grywalność, podstawowe zasady projektowania gier i projektowania poziomów, proces tworzenia gry oraz dokumenty projektowe.
 • Tworzenie gier z wykorzystaniem silnika Godot: Licencja (MIT), instalacja (a raczej jej brak), budowanie gry – z gotowych „klocków”.
 • Podstawy języka graficznego: składnia języka oraz podstawowe struktury danych, tworzymy własne „klocki” (z bardziej podstawowych klocków).
 • Animacje, muzyka i dźwięki w grze.
 • Przegląd zasobów Internetu – zasoby dobre i tanie lub nawet darmowe (również do użytku komercyjnego).
 • Podstawy tworzenia muzyki i dźwięków w DAW (Digital Audio Workstation).
 • Monetyzacja gry, czyli jak zarobić na stworzonej grze, albo i na takiej, której jeszcze nie ma.

Efekty uczenia się

Po odbyciu kursu uczestnik

 • Zna elementy gier komputerowych z podziałem na skale czasowe.
 • Rozumie wpływ poszczególnych elementów gier na odbiór gry przez gracza.
 • Potrafi wymienić najważniejsze dokumenty projektowe oraz ich zawartość.
 • Zna i wykorzystuje w praktyce najważniejsze zasady projektowania gier oraz projektowania poziomów.
 • Tworzy samodzielnie proste gry z wykorzystaniem silnika Godot i języka graficznego.
 • Potrafi zaimplementować animacje i dźwięki w tworzonej grze.
 • Ma świadomość dostępności w Internecie wysokiej jakości niedrogich oraz darmowych zasobów graficznych i dźwiękowych, również do celów komercyjnych, zależnie od licencji, na jakiej są udostępnione.
 • Zna możliwości monetyzacji gier, włączając w to zarabianie na grach darmowych oraz crowdfunding.
 • Ma świadomość tego, że powiedzenie „nie święci garnki lepią” sprawdza się dziś świetnie w dziedzinie tworzenia gier komputerowych.

Metody pracy

Każde zajęcia rozpoczynać będziemy krótkim wstępem teoretycznym, w którym poruszymy najważniejsze aspekty tworzenia gier komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem działania samodzielnego lub w bardzo małych zespołach. Następnie wprowadzane będą kolejne elementy obsługi silnika Godot oraz graficznego języka programowania, związane z realizacją konkretnych elementów gry komputerowej. Zostaną one przetrenowane w serii krótkich zadań – rozwiązywanych samodzielnie, a następnie omówionych wspólnie. Dla każdego z nich zostanie przedstawione i sprawdzone w działaniu przykładowe rozwiązanie. Stopień zaawansowania tych zadań będzie wzrastał w trakcie trwania kursu, aż dojdziemy do tworzenia kompletnych prostych gier.

UWAGA! Kurs prowadzony będzie w formie zdalnej, zatem wymagany jest komputer z systemem Windows (ewentualnie Linux lub Mac OS). Oprogramowanie, z którego będziemy korzystać, jest darmowe (również do użytku komercyjnego).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Mini-projekt: prosta gra, stworzona z wykorzystaniem narzędzi poznanych w ramach kursu, wraz z podstawowym dokumentem projektowym oraz opisem, jakie elementy gier zostały zastosowane. Rodzaj i zakres gry ustalamy indywidualnie.