Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Podstawy zarządzania projektem artystycznym

Prowadzący: mgr Magdalena Pałka


Liczba godzin: 25


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 1.03.2019
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 6.04.2019 10:00 - 16:30
2. sobota 13.04.2019 10:00 - 16:30
3. sobota 27.04.2019 10:00 - 18:00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu będzie zorientowanie uczestników w problematyce zarządzania projektem artystycznym, czyli skutecznego przeprowadzenia projektu od etapu założeń, przez jego przygotowanie, aż do etapu realizacji – a więc dostarczenie podstawowej wiedzy o tym, jakie działania (programowe, finansowe, marketingowe) są niezbędne, by z powodzeniem zrealizować wydarzenie kulturalne i artystyczne. Materiałem do szkolenia będą analizy konkretnych, przykładowych sytuacji związanych z zarządzaniem projektami i wytyczenie wraz z uczestnikami podstawowej „mapy” kolejnych działań.

Tematyka kursu

 

  • Definiowanie tematu i celów projektu artystycznego na poziomie programowym, społecznym i edukacyjnym.
  • Podstawy marketingowe: jak zaprojektować grupę docelową projektu i jak się z nią skutecznie komunikować.
  • Polityka kulturalna w Polsce: wyzwania dla pracowników sektora kultury; formy organizacyjne podmiotów mogących realizować projekty.
  • Zarządzanie i produkcja: budżetowanie (skąd pozyskać środki na projekt); harmonogramowanie (jak skoordynować poszczególne etapy produkcji); podstawowe rodzaje umów; zarządzanie zespołem

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- ma podstawową wiedzę o odbiorcach sztuk oraz uczestnikach kultury; jest przygotowany do profesjonalnego uczestnictwa w kulturze, programowania, organizowania i promowania wydarzeń kulturalnych
- potrafi przeprowadzić poszukiwania środków finansowych na przygotowanie projektu kulturalnego/badawczego i stworzyć wniosek projektowy niezbędny do ich pozyskania
- potrafi stworzyć projekt kulturalny (w ramach swojej dziedziny: kuratorski, animacyjny) i doprowadzić do jego realizacji
- potrafi pracować w zespole i realizować wspólny cel; potrafi rozpoznać swoje mocne strony i ograniczenia i odnaleźć swoje miejsce w grupie

Metody pracy

wykład, prezentacja multimedialna, case study, dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (15h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny