Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy w Kaliszu

Pogmatwane życie. Biografie wybranych polskich pisarzy, muzyków i aktorów

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Michał Jarnecki


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.03.2020 16:45 - 18:15
2. poniedziałek 30.03.2020 16:45 - 18:15
3. poniedziałek 6.04.2020 16:45 - 18:15
4. poniedziałek 20.04.2020 16:45 - 18:15
5. poniedziałek 27.04.2020 16:45 - 18:15
6. poniedziałek 4.05.2020 16:45 - 18:15
7. poniedziałek 11.05.2020 16:45 - 18:15
8. poniedziałek 18.05.2020 16:45 - 18:15
9. poniedziałek 25.05.2020 16:45 - 18:15
10. poniedziałek 1.06.2020 16:45 - 18:15
11. poniedziałek 8.06.2020 16:45 - 18:15
12. poniedziałek 15.06.2020 16:45 - 18:15
13. poniedziałek 22.06.2020 16:45 - 18:15
14. poniedziałek 29.06.2020 16:45 - 18:15
15. poniedziałek 6.07.2020 16:45 - 18:15

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Promocja i rozszerzenie wiedzy merytorycznej o wielokulturowym świecie oraz dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym globu jak również informacji o sposobach,  metodach i kierunkach podróżowania.

Tematyka kursu

Biografie wybranych polskich pisarzy, muzyków i aktorów, uwikłanie w dzieje narodu i państwa oraz swoją często trudna do akceptacji przez otoczenie seksualność, poglądy czy postawy.

Efekty kształcenia

Zapoznanie z nieznanym często aspektami życia polskich artystów, pogłębienie tym samym wiedzy historycznej i ogólnohumanistycznej, wyrobienie zmysłu analizy i samodzielnej oceny zjawisk.

Metody pracy

ćwiczenia z elementami wykładu, z prezentacją


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów