Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Polexity, powroty i polskie granice mentalne (1764-1945)

Prowadzący: mgr Piotr Kuligowski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 19.01.2019 13:15 - 14:45
2. sobota 26.01.2019 13:15 - 14:45
3. sobota 2.02.2019 13:15 - 14:45
4. sobota 9.02.2019 13:15 - 14:45
5. sobota 16.02.2019 13:15 - 14:45
6. sobota 23.02.2019 13:15 - 14:45
7. sobota 2.03.2019 13:15 - 15:30

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Napięcie między wchodzeniem do wyobrażonej Europy a wychodzeniem z niej było czynnikiem silnie oddziałującym na polskie idee polityczne w przeszłości. We współczesnej Polsce widać powrót do niepokojów, związanych z pozycją Polski we wspólnocie europejskiej, które odczuwane są przez różne strony politycznego sporu. Mentalne granice są wielokrotnie przekraczane, ale także one same przecinają aktorów owego sporu.

Kurs ma na celu nawiązanie do toczących się współcześnie debat politycznych na temat miejsca Polski w Europie poprzez powrót do dyskusji i dylematów, rozpalających polską wyobraźnię od oświecenia do II wojny światowej. W toku zajęć przedyskutowane zostaną klasyczne dla polskiej myśli politycznej rozprawy, manifesty i pamflety. Ich krytyczna lektura oraz wzajemne zestawienia służyć będą uchwyceniu zasadniczych linii sporu, ale także odsłonią słabości, stojące za każdą z poszczególnych propozycji. Wreszcie, refleksja nad poszczególnymi kontrowersjami, rozważanymi w przeszłości, ujawni historyczną ciągłość problemów, obecnych również dziś w debacie publicznej.

Zajęcia adresowane są do wszystkich osób, interesujących się polskim życiem publicznym.

Tematyka kursu

Wprowadzenie do zajęć

Wąsale i fircyki: dylematy oświecenia i kontroświecenia

Polska wobec „Północy”, czyli wzloty romantyków

„Otworzyć okna na Zachód” – koncepcje liberalne w XIX w.

O Polskę na Wschodzie: racje orientacji prorosyjskich

Bez Niepodległej? Rozterki internacjonalistów

„Polska dla Polaków!”. Nacjonaliści wobec Europy

Sny o Polskim Imperium

Efekty kształcenia

Po zakończeniu zajęć uczestnik potrafi:

- scharakteryzować główne linie sporów politycznych w latach 1764-1945, dotyczących miejsca Polski w Europie,

- wskazać głównych uczestników (jednostki, ugrupowania, redakcje czasopism) debat wokół tego problemu,

- analizować klasyczne dla rozwoju polskiej wyobraźni politycznej dzieła w szerokim kontekście epoki,

- scharakteryzować konstrukcję poszczególnych argumentów (retoryka, forma, cel ich sformułowania),

- omówić długie korzenie współczesnych, polskich debat politycznych wokół Europy i Unii Europejskiej.

Metody pracy

Warsztat – wspólna dyskusja nad wybranymi fragmentami tekstów, udostępnianymi przez prowadzącego.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemne kolokwium, wyjaśnienie losowo wybranych zagadnień, omawianych na zajęciach.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów