Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Polimery

Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Langer


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 17.01.2018 18:30 - 20:00
2. środa 24.01.2018 18:30 - 20:00
3. środa 31.01.2018 18:30 - 20:00
4. środa 7.02.2018 18:30 - 20:00
5. środa 14.02.2018 18:30 - 20:00
6. środa 21.02.2018 18:30 - 20:00
7. środa 28.02.2018 18:30 - 20:00
8. środa 7.03.2018 18:30 - 20:00
9. środa 14.03.2018 18:30 - 20:00
10. środa 21.03.2018 18:30 - 20:00
11. środa 28.03.2018 18:30 - 20:00
12. środa 11.04.2018 18:30 - 20:00
13. środa 18.04.2018 18:30 - 20:00
14. środa 25.04.2018 18:30 - 20:00
15. środa 9.05.2018 18:30 - 20:00

Wydział Chemii
ul. Umultowska 89b; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przedstawienie najnowszych osiągnięć w wytwarzaniu i zastosowaniach  polimerów w szerokim  zakresie aplikacyjnym.

Tematyka kursu

obejmuje bieżące problemy naukowe i techniczne, dotyczące  zastosowań, wytwarzania, badań oraz modyfikacji właściwości  polimerów, w tym polimerów przewodzących prąd elektryczny.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu student  będzie posiadał wiedzę w zakresie wytwarzania,  badań i zastosowań polimerów, oraz modyfikacji ich właściwości dla zastosowań specjalnych, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć.

Metody pracy

wykłady, w części z pokazem


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

rozmowa dotycząca tematyki wykładów

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów