Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Polityczna propaganda w Biblii? Casus dynastii Dawidowej

Prowadzący: mgr Andrzej Łukasz Jędrzejczak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 25.03.2021 17:00 - 18:30
2. czwartek 1.04.2021 17:00 - 18:30
3. czwartek 8.04.2021 17:00 - 18:30
4. czwartek 15.04.2021 17:00 - 18:30
5. czwartek 22.04.2021 17:00 - 18:30
6. czwartek 29.04.2021 17:00 - 18:30
7. czwartek 6.05.2021 17:00 - 18:30
8. czwartek 13.05.2021 17:00 - 18:30
9. czwartek 20.05.2021 17:00 - 18:30
10. czwartek 27.05.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- Zaznajomienie uczestników z tekstami biblijnymi w oryginale i przekładzie

- Zachęcenie uczestników do odkrywania bogactwa tekstów biblijnych

- Zapoznanie uczestników z procesem formowania się kanonu biblijnego

- Wskazanie na sposoby konstruowania ideologii królewskiej i legitymizowania władzy przez autorów biblijnych

Tematyka kursu

Polityka rządzi się swoimi prawami – to hasło stare jak świat. Historia, także nowożytna, zna przykłady ludzi, którzy zza kulisów sterowali pewnymi procesami, pociągając za sznurki, czyniąc to niejednokrotnie w wyrafinowany sposób, przez co ich dążenia były realizowane w rzeczywistości. Istotnym elementem w działaniach każdego rządu staje się propaganda. Jest ona narzędziem do osiągania konkretnych celów i od jej sprawnego poprowadzenia uzależnione są owoce pracy całych sztabów. Podobne procesy zaobserwować można również w czasach starożytnych, a nawet w Biblii. Dla chrześcijan jest to księga natchniona, lecz wprawny historyk dostrzeże w niej wiele elementów, które pozwolą mu na rekonstrukcję wydarzeń i próbę odpowiedzi na pytanie o to, czy autorzy biblijni uprawiali propagandę? Czy propaganda, prowadzona na kanwie tekstów biblijnych, ma charakter tylko polityczny, czy też wiąże się z elementami religijnymi? Co takiego zrobili autorzy biblijni, by pamięć o dynastii założonej przez króla Dawida nie zaginęła, ale stała się elementem, dzięki któremu możliwa jest autoryzacja władzy wtedy, kiedy monarchia dynastyczna już w Izraelu nie istnieje? Czy autorzy biblijni przejmowali schematy propagandy od Asyryjczyków i Babilończyków? Odpowiedź na te pytania może okazać się twierdząca, a kontrowersje mogą okazać się niebywałe.

Efekty kształcenia

- Uczestnicy znają treść tekstów biblijnych i tło historyczno-kulturowe ich powstania

- Poznanie kontekstu literackiego, teologicznego i historycznego tekstów biblijnych

- Uczestnik potrafi wyszukiwać teksty biblijne, analizować je i interpretować

- Uczestnik kursu posiada wiedzę na temat źródeł biblijnych i opracowań, które pomagają mu zrozumieć przesłanie motywów biblijnych

- Uczestnik rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do tekstów biblijnych

- Uczestnik poznaje i rozumie procesy historyczne, jakie opisują autorzy biblijni

Metody pracy

Elementy wykładu, dyskusja, analiza tekstów, praca w grupach. Dzięki wprowadzeniu, które oparte będzie o klasyczną metodę akademicką, uczestnicy będą mogli podjąć się analizy tekstu i jego interpretacji czyniąc to samodzielnie lub w grupach. Zastosowanie w wykładzie pomocy interaktywnych umożliwi prosty przekaz wiedzy.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Na zakończenie kursu przewidziane jest kolokwium, w którym znajdą się pytania zamknięte i otwarte. Niezbędna będzie zdolność analizy tekstu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów