Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Polityka historyczna w popkulturze- holokaust i inne zagadnienia

Prowadzący: mgr Tomasz Bazylewicz


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.01.2018 18:00 - 19:30
2. poniedziałek 22.01.2018 18:00 - 19:30
3. poniedziałek 29.01.2018 18:00 - 19:30
4. poniedziałek 5.02.2018 18:00 - 19:30
5. poniedziałek 12.02.2018 18:00 - 19:30
6. poniedziałek 19.02.2018 18:00 - 19:30
7. poniedziałek 26.02.2018 18:00 - 19:30
8. poniedziałek 5.03.2018 18:00 - 18:45

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

  • Przekazanie podstawowych informacji na temat współczesnej kultury wizualnej;
  • Przekazanie podstawowych informacji na temat zagadnienia holokaustu;
  • Wdrożenie w tematykę analizy tekstu popkultury;
  • Miejsce i rola tekstu popkulturowego – komiksu, animacji, filmu, gier w warsztacie historyka.

Tematyka kursu

zrozumienie funkcjonowania i znaczenia pojęcia polityki historycznej w nowoczesnym społeczeństwie na przykładzie popkultury.

Efekty kształcenia

Dysponuje uporządkowaną wiedzą w zakresie tematyki kultury popularnej i mediów

Rozumie zjawisko polityki historycznej

Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju myśli krytyki współczesnych mediów

Zna podstawowe pojęcia związane z kulturą popularną, analizą tekstu i potrafi zastosować je w praktyce

Potrafi odnajdywać podobieństwa i różnice między opozycyjnymi tekstami popkultury

Potrafi analizować krytycznie, argumentować i zasadnie bronić stanowiska

Rozumie różnorodność źródeł i ich miejsce w warsztacie historyka

Rozumie zjawisko „oswojenia” doświadczeń granicznych

Metody pracy

dyskusja, praca nad wybranymi tekstami (analiza)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

praca pisemna z możliwością publikacji (najciekawsze)

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów