Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Polska pamięć i niepamięć XX wieku w literaturze i kulturze

Prowadzący: dr hab. Beata Przymuszała


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 15.03.2018 15:15 - 16:45
2. czwartek 22.03.2018 15:15 - 16:45
3. czwartek 5.04.2018 15:15 - 16:45
4. czwartek 12.04.2018 15:15 - 16:45
5. czwartek 19.04.2018 15:15 - 16:45
6. czwartek 26.04.2018 15:15 - 16:45
7. czwartek 10.05.2018 15:15 - 16:45
8. czwartek 17.05.2018 15:15 - 16:45
9. czwartek 24.05.2018 15:15 - 16:45
10. czwartek 31.05.2018 15:15 - 16:45
11. czwartek 7.06.2018 15:15 - 16:45
12. czwartek 14.06.2018 15:15 - 16:45
13. czwartek 21.06.2018 15:15 - 16:45
14. czwartek 28.06.2018 15:15 - 16:45
15. czwartek 5.07.2018 15:15 - 16:45

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zaprezentowanie najnowszych badań polskiej pamięci kulturowej XX wieku.

Tematyka kursu

W tym kontekście chcę omówić z Państwem wybrane przykłady literackich, filmowych, jak i obecnych we współczesnej sztuce obrazów historycznych  wydarzeń  (np. wojny w 1920 r., II wojny światowej, Zagłady, powstania warszawskiego, stanu wojennego, odzyskania niepodległości).

Efekty kształcenia

Uzyskanie wiedzy na temat relacji między historią a pamięcią w najnowszej humanistyce, umiejętność pracy z tekstami kultury (interpretacje)

Metody pracy

interpretacje tekstów, dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny/ustny.