Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Polska pamięć i niepamięć XX wieku w literaturze i kulturze

Prowadzący: dr hab. Beata Przymuszała


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 15.03.2018 15:15 - 16:45
2. czwartek 22.03.2018 15:15 - 16:45
3. czwartek 5.04.2018 15:15 - 16:45
4. czwartek 12.04.2018 15:15 - 16:45
5. czwartek 19.04.2018 15:15 - 16:45
6. czwartek 26.04.2018 15:15 - 16:45
7. czwartek 10.05.2018 15:15 - 16:45
8. czwartek 17.05.2018 15:15 - 16:45
9. czwartek 24.05.2018 15:15 - 16:45
10. czwartek 31.05.2018 15:15 - 16:45
11. czwartek 7.06.2018 15:15 - 16:45
12. czwartek 14.06.2018 15:15 - 16:45
13. czwartek 21.06.2018 15:15 - 16:45
14. czwartek 28.06.2018 15:15 - 16:45
15. czwartek 5.07.2018 15:15 - 16:45

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zaprezentowanie najnowszych badań polskiej pamięci kulturowej XX wieku.

Tematyka kursu

W tym kontekście chcę omówić z Państwem wybrane przykłady literackich, filmowych, jak i obecnych we współczesnej sztuce obrazów historycznych  wydarzeń  (np. wojny w 1920 r., II wojny światowej, Zagłady, powstania warszawskiego, stanu wojennego, odzyskania niepodległości).

Efekty kształcenia

Uzyskanie wiedzy na temat relacji między historią a pamięcią w najnowszej humanistyce, umiejętność pracy z tekstami kultury (interpretacje)

Metody pracy

interpretacje tekstów, dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny/ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów