Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Polski jazz. Historia i krytyka

Prowadzący: prof. dr hab. Ryszard Wieczorek


Liczba godzin: 26


Cena kursu: 250,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 8.03.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 20.03.2020 18:00 - 19:30
2. piątek 27.03.2020 18:00 - 19:30
3. piątek 3.04.2020 18:00 - 19:30
4. piątek 17.04.2020 18:00 - 19:30
5. piątek 24.04.2020 18:00 - 19:30
6. piątek 8.05.2020 18:00 - 19:30
7. piątek 15.05.2020 18:00 - 19:30
8. piątek 22.05.2020 18:00 - 19:30
9. piątek 29.05.2020 18:00 - 19:30
10. piątek 5.06.2020 18:00 - 19:30
11. piątek 12.06.2020 18:00 - 19:30
12. piątek 19.06.2020 18:00 - 19:30
13. piątek 26.06.2020 18:00 - 19:30

Wydział Historyczny
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

– przekazanie uczestnikom kursu ogólnej wiedzy o polskim jazzie i jego odrębności, a także jego związkach z jazzem światowym i z przemianami społeczno-politycznymi w Polsce;

– zapoznanie uczestników z pojęciami, zjawiskami, cechami i technikami właściwymi dla poszczególnych faz oraz nurtów w obrębie polskiego jazzu;

– przedstawienie uczestnikom najważniejszych postaci w polskim jazzie, wraz z objaśnieniem założeń estetycznych i warsztatowych ich twórczości;

– zapoznanie uczestników z problemami krytyki jazzowej, z edukacją i ruchem wydawniczym w Polsce.

Tematyka kursu

Historiografia polskiego jazzu, problemy periodyzacji, jazz w przedwojennej Polsce, okres „katakumbowy” polskiego jazzu, rola L. Conovera i L. Tyrmanda w kształtowaniu polskiego jazzu, znaczenie Jazz Jamboree, dojrzewanie polskiego jazzu w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, wykorzystanie muzyki ludowej i Chopina w polskim jazzie, współczesna scena jazzowa w Polsce: nurty i osobowości, edukacja i wydawnictwa jazzowe w Polsce, polscy muzycy za granicą.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju polskiego jazzu, zna specyfikę polskiego jazzu w kontekście światowej muzyki jazzowej oraz przemian społeczno-politycznych w Polsce, rozumie odrębność i swoistość krytyki jazzowej w Polsce, potrafi wskazać na mocne i słabe strony polskiego jazzu, posiada umiejętność korzystania z różnych źródeł i mediów przekazujących wiedzę o polskim jazzie, edukacji i wydawnictwach, ma przygotowanie do zastosowania zdobytej wiedzy w działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej.

Metody pracy

wykład (połączony z konwersatorium) z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień.  14 spotkań 2-godzinnych (90 min.)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (16h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.