Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Półwysep Koreański: dwa państwa- jeden naród

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Grażyna Strnad


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.03.2020 16:45 - 19:00
2. wtorek 31.03.2020 16:45 - 19:00
3. wtorek 7.04.2020 16:45 - 19:00
4. wtorek 21.04.2020 16:45 - 19:00
5. wtorek 28.04.2020 16:45 - 19:00

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie Słuchaczom dwóch państw Półwyspu Koreańskiego (Korei Południowej i Korei Północnej), utworzonych na fundamentach zimnowojennego podziału świata, zamieszkanych przez jeden naród koreański. Program wykładów uwzględnia tematy odnoszące się do zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych. Ukierunkowany jest na kształtowanie umiejętności samodzielnej analizy zjawisk, mieszczących się w zakresie tematycznym wykładów oraz pochodzących z zalecanej literatury przedmiotu. Słuchacze mają usystematyzowaną wiedzę na temat stosunków między dwoma państwami Półwyspu Koreańskiego funkcjonujących w oparciu o dwa paradygmaty (narodowocentryczny    i państwowocentryczny). Posiadają umiejętność analizy i interpretacji bieżących wydarzeń politycznych zachodzących na Półwyspie Koreańskim. 

Tematyka kursu

  1. Koreańczycy - potomkowie Tanguna: zarys mitologii narodowej Koreańczyków.
  2. Upadek dynastii Chosŏn, okupacja japońska Półwyspu Koreańskiego, okoliczności powstania dwóch państw koreańskich (Republiki Korei i Koreańskiej Republiki Ludowo Demokratycznej), dylematy tożsamościowe Koreańczyków.
  3. Korea Południowa (antykomunistyczna republika i rządy autorytarne, południowokoreańska droga do demokracji, „cud gospodarczy nad rzeką Han”, XXI wiek - światowy lider w biznesie, technologii, edukacji i popkulturze (K-POP).
  4. Korea Północna (północnokoreańska droga do totalitaryzmu, przywódcy i ich ideologie: Kim Ir Sen (ideologia dżucze), Kim Dzong Il (polityka songun), Kim Dzong Un (polityka byungjin), mocarstwo nuklearne, prawa człowieka - kim jest człowiek w państwie Kimów, sakralizacja przywódców i kult jednostki.
  5. Kryzysy nuklearne a problem denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.
  6. Szczyty międzykoreańskie i szczyty amerykańsko-północnokoreańskie: między dialogiem a konfrontacją, problem pojednania i zjednoczenia Korei, płaszczyzny współpracy i wymiany międzykoreańskiej.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu wykładów Słuchacz potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska historyczne, kulturowe, społeczne, polityczne i gospodarcze na Półwyspie Koreańskim, umie omówić przyczyny i konsekwencje podziału Korei, zdobędzie wiedzę z zakresu historii politycznej państw koreańskich, którą potrafi zastosować do analizy i interpretacji współczesnych problemów życia Koreańczyków z Południa i Północy, rozumie znaczenie odmienności kulturowej i cywilizacyjnej Korei, posiada refleksję nad zagrożeniem bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim, w regionie Azji Wschodniej i na świecie.

Metody pracy

Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.