Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne [kursy zdalne]

Półwysep Koreański: dwa państwa- jeden naród

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Grażyna Strnad


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 295,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 8.11.2022 16:45 - 19:00
2. wtorek 15.11.2022 16:45 - 19:00
3. wtorek 22.11.2022 16:45 - 19:00
4. wtorek 29.11.2022 16:45 - 19:00
5. wtorek 6.12.2022 16:45 - 19:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie słuchaczom dwóch państw Półwyspu Koreańskiego (Korei Południowej i Korei Północnej), utworzonych na fundamentach zimnowojennego podziału świata, zamieszkanych przez jeden naród koreański. Program wykładów uwzględnia tematy odnoszące się do zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych. Ukierunkowany jest na kształtowanie umiejętności samodzielnej analizy zjawisk, mieszczących się w zakresie tematycznym wykładów oraz pochodzących z zalecanej literatury przedmiotu. Słuchacze mają usystematyzowaną wiedzę na temat stosunków między dwoma państwami Półwyspu Koreańskiego funkcjonujących w oparciu o dwa paradygmaty (narodowocentryczny i państwowocentryczny). Posiadają umiejętność analizy i interpretacji bieżących wydarzeń politycznych zachodzących na Półwyspie Koreańskim. 

Tematyka kursu

  1. Koreańczycy - potomkowie Tanguna: zarys mitologii narodowej Koreańczyków.
  2. Upadek dynastii Chosŏn, okupacja japońska Półwyspu Koreańskiego, okoliczności powstania dwóch państw koreańskich (Republiki Korei i Koreańskiej Republiki Ludowo Demokratycznej), dylematy tożsamościowe Koreańczyków.
  3. Korea Południowa (antykomunistyczna republika i rządy autorytarne, południowokoreańska droga do demokracji, „cud gospodarczy nad rzeką Han”, XXI wiek - światowy lider w biznesie, technologii, edukacji i popkulturze (K-POP).
  4. Korea Północna (północnokoreańska droga do totalitaryzmu, przywódcy i ich ideologie: Kim Ir Sen (ideologia dżucze), Kim Dzong Il (polityka songun), Kim Dzong Un (polityka byungjin), mocarstwo nuklearne, prawa człowieka - kim jest człowiek w państwie Kimów, sakralizacja przywódców i kult jednostki.
  5. Kryzysy nuklearne a problem denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.
  6. Szczyty międzykoreańskie i szczyty amerykańsko-północnokoreańskie: między dialogiem a konfrontacją, problem pojednania i zjednoczenia Korei, płaszczyzny współpracy i wymiany międzykoreańskiej.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu wykładów słuchacz potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska historyczne, kulturowe, społeczne, polityczne i gospodarcze na Półwyspie Koreańskim, umie omówić przyczyny i konsekwencje podziału Korei, zdobędzie wiedzę z zakresu historii politycznej państw koreańskich, którą potrafi zastosować do analizy i interpretacji współczesnych problemów życia Koreańczyków z Południa i Północy, rozumie znaczenie odmienności kulturowej i cywilizacyjnej Korei, posiada refleksję nad zagrożeniem bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim, w regionie Azji Wschodniej i na świecie.

Metody pracy

Laboratorium konwersatoryjne, prezentacja multimedialna, dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów