Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Poprzez język francuski poznaję język włoski

Prowadzący: mgr Anna Matera-Klinger


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: francuski/włoski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 14.10.2017 11:30 - 13:00
2. sobota 28.10.2017 11:30 - 13:00
3. sobota 4.11.2017 11:30 - 13:00
4. sobota 18.11.2017 11:30 - 13:00
5. sobota 25.11.2017 11:30 - 13:00
6. sobota 2.12.2017 11:30 - 13:00
7. sobota 9.12.2017 11:30 - 13:00
8. sobota 16.12.2017 11:30 - 13:00
9. sobota 13.01.2018 11:30 - 13:00
10. sobota 20.01.2018 11:30 - 13:00
11. sobota 27.01.2018 11:30 - 13:00
12. sobota 3.02.2018 11:30 - 13:00
13. sobota 3.03.2018 11:30 - 13:00
14. sobota 10.03.2018 11:30 - 13:00
15. sobota 17.03.2018 11:30 - 13:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- wykorzystanie podstawowej znajomości języka francuskiego w nauce języka włoskiego

- pokazanie, że znajomość jednego z języków romańskich ułatwia szybsze opanowanie kolejnego z języków z tej grupy językowej

- rozbudzenie i rozwój zainteresowania kulturą Włoch

- zapoznanie słuchaczy ze strukturami gramatyczno-leksykalnymi właściwymi dla poziomu A1/A2

Tematyka kursu

Tematyka kursu:

Kurs prowadzony w miarę możliwości w języku włoskim. W trakcie zajęć słuchacze będą przygotowywani do odbioru tekstów półautentycznych i krótkich tekstów autentycznych słuchanych i czytanych.

Tematyka – rodzina, znajomi, spędzanie czasu wolnego, środki transportu, życie codzienne, podróżowanie, pogoda, życie codzienne, sztuka.

Efekty kształcenia

słuchacze:

- poznają zagadnienia gramatyczne i leksykalne charakterystyczne dla poziomu A1/ A2

- potrafią komunikować na poziomie podstawowym

- potrafią opowiedzieć o sobie, o swoich bliskich

- potrafią usytuować wydarzenia w czasie

- umieją wyrazić swoje gusty, upodobania, swoją opinię

- umieją zapytać o informację, udzielić informacji

- potrafią zaproponować pomoc, zaprosić, podziękować

- potrafią zareagować na zaproszenie

- umieją mówić o swoich planach na przyszłość

Metody pracy

praca samodzielna, praca w parach, w grupach. 

Będzie używany podręcznik „Italiano all’Università 1”(wyd. Edilingua), który słuchacze zapewnią sobie we własnym zakresie.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny i ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów