Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Postępy w genetyce i biologii eksperymentalnej

Prowadzący: mgr Patrycja Rodkiewicz


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 23.01.2021 17:00 - 18:30
2. sobota 30.01.2021 17:00 - 19:15
3. sobota 6.02.2021 17:00 - 18:30
4. sobota 13.02.2021 17:00 - 18:30
5. sobota 20.02.2021 17:00 - 18:30
6. sobota 27.02.2021 17:00 - 18:30
7. sobota 6.03.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest poznanie historii badań nad DNA, praktycznego wykorzystania technik używanych przez biologów molekularnych oraz najnowszych metod inżynierii genetycznej oraz ich wykorzystanie w najróżniejszych dziedzinach życia człowieka.

Tematyka kursu

Historia badań nad DNA od Mendla po współczesne techniki edycji genomu. Droga od DNA do białka. Techniki biologii molekularnej. Programy sekwencjonowania genomów. Next Generation Sequencing. Metody edytowania genomu i ich wykorzystanie.

Efekty kształcenia

Słuchacz zna podstawowe zasady biologii molekularnej, potrafi wymienić zasady działania technik wykorzystywanych w analizie kwasów nukleinowych i podać przykłady ich zastosowania, potrafi przytoczyć zalety oraz wady wykorzystania metod inżynierii genetycznej.

Metody pracy

Wykład otwarty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny