Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Postkolonialność a Europa. Ludzie, zjawiska, teksty

Prowadzący: dr Tomasz Nakoneczny


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 16.10.2017 16:00 - 17:30
2. poniedziałek 23.10.2017 16:00 - 17:30
3. poniedziałek 30.10.2017 16:00 - 17:30
4. poniedziałek 6.11.2017 16:00 - 17:30
5. poniedziałek 13.11.2017 16:00 - 17:30
6. poniedziałek 20.11.2017 16:00 - 17:30
7. poniedziałek 27.11.2017 16:00 - 17:30
8. poniedziałek 4.12.2017 16:00 - 17:30
9. poniedziałek 11.12.2017 16:00 - 17:30
10. poniedziałek 18.12.2017 16:00 - 17:30
11. poniedziałek 8.01.2018 16:00 - 17:30
12. poniedziałek 15.01.2018 16:00 - 17:30
13. poniedziałek 22.01.2018 16:00 - 17:30
14. poniedziałek 29.01.2018 16:00 - 17:30
15. poniedziałek 5.02.2018 16:00 - 17:30

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

zapoznanie kursantów z problematyką studiów postkolonialnych oraz możliwościami zastosowania ich aparatury badawczej do analizy wybranych zagadnień związanych z historią Europy oraz europejską współczesnością (ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej i Polski).

Tematyka kursu

Europejskie imperia i europejskie obszary zależne/peryferyjne na tle badań postkolonialnych. Kolonizacja wewnątrzeuropejska: czy istnieje i czy można ją opisywać przy użyciu tradycyjnych metod badawczych? Kształtowanie się relacji politycznych i społecznych we współczesnej Europie jako pochodna kolonialnego układu sił. Problem pogranicza kulturowego w Europie dawniej i dziś. Inny/Obcy w dyskursie i w praktyce. Specyfika Europy Środkowo-Wschodniej. Problem jedności europejskiej w kontekście podziału na Wschód i Zachód.

Efekty kształcenia

Kursant zna problematykę, terminologię, metodologię postcolonial studies, a także najważniejszych badaczy i teksty kanoniczne tego nurtu badań kulturowych.

Kursant potrafi identyfikować w tekstach kultury (literackich, filmowych, naukowych, filozoficznych, publicystycznych, politycznych) przejawy zależności kolonialnej i postkolonialnej oraz analizować je w kontekście wybranych koncepcji z zakresu postcolonial studies.

Kursant potrafi analizować wybrane zjawiska społeczne i gospodarcze z wykorzystaniem narzędzi z zakresu postcolonial studies. 

Metody pracy

tradycyjny wykład połączony z prezentacją materiałów multimedialnych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów