Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Poszukuję wsparcia! A może w internecie?

Prowadzący: mgr Paulina Mencel


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 9.11.2023 18:00 - 20:15
2. czwartek 16.11.2023 18:00 - 20:15
3. czwartek 23.11.2023 18:00 - 20:15
4. czwartek 30.11.2023 18:00 - 20:15
5. czwartek 7.12.2023 18:00 - 20:15

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

dostarczenie wiedzy o wsparciu społecznym online i tradycyjnym oraz różnic pomiędzy nimi, poznanie form wsparcia człowieka dbającego o swoje zdrowie (w tym z chorobami przewlekłymi), dokonanie krytycznego przeglądu form wsparcia w internecie (grupy samopomocowe i fora dyskusyjne)

Tematyka kursu

Kurs będzie dotyczył zagadnień powszechnego tematu, jakim jest wsparcie społeczne, a szczególnie w internecie. W trakcie zajęć zostaną przedstawione możliwości, plusy i minusy wsparcia społecznego, szczególnie w odniesieniu do dbałości o zdrowie (w tym działania profilaktyczne i choroby przewlekłe)

Efekty uczenia się

Uczestnik potrafi scharakteryzować wsparcie społeczne tradycyjne i wsparcie społeczne online, zna szanse i zagrożenia, jakie niesie wsparcie społeczne online, pojmuje wsparcie w sposób holistyczny, a wiec różne jego ujęcia, zgodnie z definicją zdrowia wg Światowej Organizacji Zdrowia, w której zdrowie to stan pełnego, dobrego samopoczucia w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym, a  nie tylko brak choroby.

Metody pracy

metody aktywizujące, burza mózgów, ćwiczenia w grupach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów