Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Powikłane, kolorowe biografie polskich twórców

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Michał Jarnecki


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 6.11.2017 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 13.11.2017 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 20.11.2017 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 27.11.2017 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 4.12.2017 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 11.12.2017 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 18.12.2017 18:30 - 20:00
8. poniedziałek 8.01.2018 18:30 - 20:00
9. poniedziałek 15.01.2018 18:30 - 20:00
10. poniedziałek 22.01.2018 18:30 - 20:00
11. poniedziałek 29.01.2018 18:30 - 20:00
12. poniedziałek 5.02.2018 18:30 - 20:00
13. poniedziałek 12.02.2018 18:30 - 20:00
14. poniedziałek 19.02.2018 18:30 - 20:00
15. poniedziałek 26.02.2018 18:30 - 20:00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

promocja i rozszerzenie wiedzy merytorycznej o  przeszłości oraz przybliżenie biografiach wybitnych polskich artystów.

Tematyka kursu

1.Wstęp. Maria Konopnicka jakiej nie znamy.

2. O autorce „Dewajtis” – Maria Rodziewiczówna.

3. Karol Szymanowski, jego świat i romanse.

4. Jarosław Iwaszkiewicz i jego krąg. Cz. 1

5. Jarosław Iwaszkiewicz i jego krąg. Cz. 2

6. Lechoń i jego sekretne życie.

7. Miłości, dramaty i polityczne wybory Władysława Broniewskiego

8. Nie tylko „Popiół i diament”. Andrzejewski, jego życie i sekrety.

9. Jerzy Zawieyski – zapomniany pisarz i człowiek.

10. W cieniu „Nocy i dni”. Maria Dąbrowska, sylwetka, poglądy oraz jej mężczyźni i kobiety.

11. Powikłane życie wieszczów – cz. 1 – rzecz o Adamie.

12. Powikłane życie wieszczów – cz. 2 – rzecz o Juliuszu.

13. Król międzywojennego reportażu – Aleksander Janta-Połczyński i jego nie tylko indyjskie fascynacje.

14. Dwie sylwetki: Paweł Hertz. Drogi, ścieżki i myśli autora Ferdydurke.

15. W kręgu filmu: Nasierowski, Fetting i inni. Podsumowanie cyklu.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia: Po ukończeniu kursu uczestnik: potrafi wskazać indywidualności w gronie polskich artystów z kilku obszarów (literatura, muzyka, film) i je w zarysie zaprezentować; zna kontrowersyjne, niejednoznaczne  życiowe wybory osobiste i polityczne; zna rozumie procesy historyczne i społeczne w XIX i XX wieku – kontekst życia prezentowanych postaci; wie jak samodzielnie dotrzeć do rzetelnej wiedzy o przeszłości; potrafi samodzielnie analizować informacje i ich źródła; zna podstawy krytyki źródła; umie rozróżnić element plotki, stereotypu od wiedzy; przeciwstawia się popularnym, często prostackim stereotypom, mitom i jest otwarty na różnorodność, podchodząc do niej z szacunkiem, nie tracąc przy tym swojej tożsamości.

Metody pracy

prezentacja z elementami wykładu


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

ustny w formie rozmowy z prowadzącym na bazie przerobionego materiału.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów