Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Powikłane, kolorowe biografie polskich twórców i artystów

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Michał Jarnecki


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 25.01.2021 17:00 - 18:30
2. poniedziałek 1.02.2021 17:00 - 18:30
3. poniedziałek 8.02.2021 17:00 - 18:30
4. poniedziałek 15.02.2021 17:00 - 18:30
5. poniedziałek 22.02.2021 17:00 - 18:30
6. poniedziałek 1.03.2021 17:00 - 18:30
7. poniedziałek 8.03.2021 17:00 - 18:30
8. poniedziałek 15.03.2021 17:00 - 18:30
9. poniedziałek 22.03.2021 17:00 - 18:30
10. poniedziałek 29.03.2021 17:00 - 18:30
11. poniedziałek 12.04.2021 17:00 - 18:30
12. poniedziałek 19.04.2021 17:00 - 18:30
13. poniedziałek 26.04.2021 17:00 - 18:30
14. poniedziałek 10.05.2021 17:00 - 18:30
15. poniedziałek 17.05.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Promocja wiedzy o nieznanych aspektach polskiej kultury, rozszerzenie wiedzy merytorycznej wiedzy historycznej oraz zaznajomienie ze skomplikowanymi biografiami polskich artystów, uwikłanych w swoją seksualność ale i realia społeczno-polityczne

Tematyka kursu

Biografie wybranych polskich pisarzy, muzyków i aktorów, uwikłanie w dzieje narodu i państwa oraz swoją często trudna do akceptacji przez otoczenie seksualność, poglądy czy postawy.

Efekty kształcenia

Zapoznanie z nieznanym często aspektami życia polskich artystów, pogłębienie tym samym wiedzy historycznej i ogólnohumanistycznej, wyrobienie zmysłu analizy i samodzielnej oceny zjawisk.

Metody pracy

ćwiczenia z elementami wykładu, z prezentacją


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.