Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Powtórka do matury pisemnej z jęz. angielskiego- środki językowe (poziom B1 plus)

Prowadzący: dr Anna Maciejewska


Liczba godzin: 26


Cena kursu: 355,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.01.2023 17:00 - 18:30
2. wtorek 31.01.2023 17:00 - 18:30
3. wtorek 14.02.2023 17:30 - 19:00
4. wtorek 21.02.2023 17:30 - 19:00
5. wtorek 28.02.2023 17:30 - 19:00
6. wtorek 7.03.2023 17:30 - 19:00
7. wtorek 14.03.2023 17:30 - 19:00
8. wtorek 21.03.2023 17:30 - 19:00
9. wtorek 28.03.2023 17:30 - 19:00
10. wtorek 4.04.2023 17:30 - 19:00
11. wtorek 11.04.2023 17:30 - 19:00
12. wtorek 18.04.2023 17:30 - 19:00
13. wtorek 25.04.2023 17:30 - 19:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • Zapoznanie słuchaczy w praktyce z wszystkimi typami zadań jakie mogą pojawić się na maturze pisemnej, poziom podstawowy w części testującej środki językowe (gramatyka i słownictwo)
 • Zwiększenie biegłości i pewności w wykonywaniu maturalnych zadań egzaminacyjnych
 • Powtórka wybranych problemów gramatycznych, które pojawią się w omawianych podczas zajęć zadaniach egzaminacyjnych
 • Utrwalenie wybranego słownictwa, które pojawi się w omawianych podczas zajęć zadaniach egzaminacyjnych

Tematyka kursu

 1. Wprowadzenie do kursu – zapoznanie z formułą egzaminu maturalnego w formule 2023 na poziomie podstawowym; przegląd wszystkich typów zadań egzaminacyjnych z części ‘środki językowe’
 2. Zadania egzaminacyjne typu ‘Mini dialogi’
 3. Zadania egzaminacyjne typu ‘Sety leksykalne”
 4. Zadania egzaminacyjne typu ‘Pary zdań’
 5. Zadania egzaminacyjne typu ‘Testy z lukami”
 6. Zadania egzaminacyjne typu ‘Tłumaczenie fragmentów zdań (wybór)”
 7. Zadania egzaminacyjne typu ‘Tłumaczenie fragmentów zdań (samodzielne uzupełnianie)”
 8. Zadania egzaminacyjne typu ‘Parafrazy (wybór)”
 9. Zadania egzaminacyjne typu ‘Parafrazy (samodzielne uzupełnianie)”
 10. Zadania egzaminacyjne typu ‘Gramatykalizacja (budowanie zdań z podanych elementów)”
 11. Słowotwórstwo (zdania)
 12. Słowotwórstwo (teksty)
 13. Podsumowanie – rozwiązywanie przykładowych testów maturalnych (środki językowe, poziom podstawowy)

Efekty uczenia się

Wiedza:

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • zna wszystkich typy zadań egzaminacyjnych jakie mogą pojawić się na egzaminie maturalnym w części poświęconej środkom językowym
 • rozumie polecenia i cele poszczególnych typów zadań egzaminacyjnych
 • zna typowe struktury jakie są testowane za pomocą poszczególnych typów maturalnych zadań egzaminacyjnych
 • zna najczęściej występujące w zadaniach egzaminacyjnych słownictwo (poziom B1+)

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • potrafi z większą swobodą i pewnością wykonywać różne typy zadań egzaminacyjnych
 • potrafi poprawnie stosować typowe konstrukcje gramatyczne jakie są testowane na maturze na poziomie podstawowym (B1+)

Metody pracy

Praca na podstawie wybranych fragmentów różnych podręczników do gramatyki języka angielskiego, repetytoriów maturalnych oraz materiałów autorskich wykładowcy:

 • praca indywidualna
 • praca grupowa

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (16h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny.