Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Poznaj swoje prawa. Podstawy prawa antydyskryminacyjnego

Prowadzący: dr Julia Wojnowska-Radzińska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 7.02.2017 17:15 - 18:45
2. wtorek 14.02.2017 17:15 - 18:45
3. wtorek 21.02.2017 17:15 - 18:45
4. wtorek 28.02.2017 17:15 - 18:45
5. wtorek 7.03.2017 17:15 - 18:45
6. wtorek 14.03.2017 17:15 - 18:45
7. wtorek 21.03.2017 17:15 - 18:45
8. wtorek 28.03.2017 17:15 - 18:45
9. wtorek 4.04.2017 17:15 - 18:45
10. wtorek 18.04.2017 17:15 - 18:45
11. wtorek 25.04.2017 17:15 - 18:45
12. wtorek 9.05.2017 17:15 - 18:45
13. wtorek 16.05.2017 17:15 - 18:45
14. wtorek 23.05.2017 17:15 - 18:45
15. wtorek 30.05.2017 17:15 - 18:45

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Dogłębne przyswojenie przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa antydyskryminacyjnego.

Tematyka kursu

Polskie, europejskie i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie prawa antydyskryminacyjnego

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu będzie:

- potrafił wyjaśnić podstawowe pojęcia, zasady i zakres zastosowania prawa antydyskryminacyjnego w świetle regulacji polskich i międzynarodowych; wykorzystać swoją wiedzę z zakresu prawa antydyskryminacyjnego w życiu codziennym;

- znał podstawowe środki prawne ochrony przed dyskryminacją i obowiązujące procedury w tym zakresie.

Metody pracy

Wykład multimedialny, rozwiązywanie kazusów, uczestnictwo w dyskusji na podstawie wcześniej przesłanych materiałów, analiza orzecznictwa, symulacja sądowa


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.