Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Pracownicze i niepracownicze formy zatrudnienia-zagadnienia praktyczne

Prowadzący: mgr Paulina Pawlak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 28.01.2017 11:00 - 14:45
2. niedziela 29.01.2017 11:00 - 14:45
3. sobota 4.02.2017 11:00 - 14:45
4. niedziela 5.02.2017 11:00 - 14:45
5. sobota 11.02.2017 11:00 - 14:45
6. niedziela 12.02.2017 11:00 - 14:45

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z wprowadzonymi zmianami i ich konsekwencjami w prawie pracy, w regulacjach dotyczących umów zlecenia oraz z rządowym pakietem 100 zmian dla firm, ze szczególnym uwzględnieniem tych przyjętych przez rząd. Celem kursu jest przekazanie praktycznych wiadomości,
w taki sposób by słuchacz jak najwięcej z nich zapamiętał i zrozumiał, a także nabył umiejętność zastosowania tych wiadomości w sytuacjach typowych oraz problemowych w trakcie oraz po zakończeniu kursu

Tematyka kursu

Kurs skierowany jest do osób, które potrzebują praktycznych i konkretnych informacji, rozwiązań które będą mogły wykorzystać w codziennych sytuacjach związanych z szeroko pojętym prawem pracy (w szczególności mikro- i małych- przedsiębiorców). Na kursie zostaną omówione dotychczasowe zmiany w prawie pracy zapoczątkowane w 2016 r., zmiany w regulacjach dotyczących umów zlecenie. Część kursu zostanie poświęcona omówieniu tzw. rządowego pakietu 100 zmian dla firm, ze szczególnym uwzględnieniem tych zmian, które zostały już wprowadzone (obecnie ponad 30).

Efekty kształcenia

Słuchacz po ukończeniu kursu:

 • wymienia, wylicza i identyfikuje najważniejsze zmiany w prawie pracy i regulacji umów cywilnoprawnych oraz wprowadzonych ułatwieniach dla firm;
 • rozumie zaszłe zmiany w prawie, streszcza i wyjaśnia najważniejsze przepisy;
 • rozróżnia podstawowe instytucje prawa pracy;
 • umie rozwiązać kazusy z zakresu prawa pracy;
 • umie skonstruować stan faktyczny i prawny w oparciu o obowiązujące przepisy;
 • umie zastosować przepisy w praktyce;
 • umie porównać odmienne stany faktyczne i zastosować w nich obowiązujące przepisy;
 • umie scharakteryzować podstawowe instytucje prawa pracy, instytucje związane
  z umowami zlecenie;
 • umie wybrać sposób regulacji stanu faktycznego poprzez zawarcie odpowiedniej umowy;
 • umie przewidzieć konsekwencje prawne w stosunkach pracowniczych i niepracowniczych;
 • umie zanalizować przepisy prawne z zakresu objętych tematyką kursu;
 • umie zaproponować i zaplanować rozwiązania prawne w stosunkach pracownik – pracodawca.

Metody pracy

Wykład z elementami konserwatorium oraz case study z wykorzystaniem środków wizualnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.