Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Praktyczna nauka języka perskiego

Prowadzący: mgr Homeira Moradi


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ perski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 30.03.2021 15:00 - 16:30
2. wtorek 6.04.2021 15:00 - 16:30
3. wtorek 13.04.2021 15:00 - 16:30
4. wtorek 20.04.2021 15:00 - 16:30
5. wtorek 27.04.2021 15:00 - 16:30
6. wtorek 4.05.2021 15:00 - 16:30
7. wtorek 11.05.2021 15:00 - 16:30
8. wtorek 18.05.2021 15:00 - 16:30
9. wtorek 25.05.2021 15:00 - 16:30
10. wtorek 1.06.2021 15:00 - 16:30
11. wtorek 8.06.2021 15:00 - 16:30
12. wtorek 15.06.2021 15:00 - 16:30
13. wtorek 22.06.2021 15:00 - 16:30
14. wtorek 29.06.2021 15:00 - 16:30
15. wtorek 6.07.2021 15:00 - 16:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Komunikacja w języku perskim na poziomie podstawowym z elementami kultury krajów perskiego obszaru językowego.

Tematyka kursu

Praktyczna nauka języka perskiego – oficjalnego języka Iranu (86 mln użytkowników) i lingua franca Azji Środkowej.

Efekty kształcenia

Wykształcenie umiejętności porozumiewanie się w języku perskim na poziomie podstawowym w sytuacjach życia codziennego, odczytywanie prostych komunikatów w przestrzeni publicznej.

Metody pracy

prezentacje zagadnień przez native spikera, ćwiczenia w mówieniu, nacisk na język mówiony, w mniejszym stopniu pisany z uwagi na alfabet persoarabski-( brak notacji samogłosek krótkich, cztery różne litery na oznaczenie głoski /s/ itp.), którego opanowanie jest czasochłonne dla początkujących, natomiast stosunkowo proste zasady gramatyki na poziomie podstawowym i system fonetyczny są łatwe do opanowania dla użytkowników języka polskiego, stąd postępy w języku mówionym na początku są zauważalne i sprawiają satysfakcję słuchaczom.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemny i ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów