Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Praktyczna nauka współczesnego języka perskiego

Prowadzący: mgr Homeira Moradi


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 360,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 24.10.2022 16:30 - 19:45
2. poniedziałek 31.10.2022 16:30 - 19:45
3. poniedziałek 7.11.2022 16:30 - 19:45
4. poniedziałek 14.11.2022 16:30 - 19:45
5. poniedziałek 21.11.2022 16:30 - 19:45
6. poniedziałek 28.11.2022 16:30 - 19:45
7. poniedziałek 5.12.2022 16:30 - 19:45
8. poniedziałek 12.12.2022 16:30 - 18:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Rozwój umiejętności językowych: mówienie, słuchanie, dzięki którym uczestnicy będą potrafili prowadzić rozmowy oraz podstawy czytania i pisania w alfabecie perskim.

Tematyka kursu

1.Opis wyglądu zewnętrznego 2. Powitania, pożegnania, wymiana uprzejmości 3. Opis członków rodziny 4. Opis domu, mieszkania, przedmiotów 5. Posiłki, potrawy, napoje 6. Opis pogody 7. Opis codziennych czynności 8. Pytania o drogę 9. Zakupy, zamawianie jedzenia w restauracji 10. Nazwy państw, języków i narodowości 11. Moje hobby 12. Zdrowie, ćwiczenia  13. Spotkania, zaproszenia, rozmowy telefoniczne 14. Wyrażenia idiomatyczne 15. Tematy specyficzne dla krajów perskiego obszaru językowego

Efekty uczenia się

Prowadzenie rozmów oraz podstawy czytania i pisania w alfabecie perskim.

Metody pracy

praca z podręcznikiem, nagrania tekstów


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemny i ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów