Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne [kursy zdalne]

Praktyczne aspekty ochrony zwierząt w prawie polskim

Prowadzący: mgr Wojciech Petrykowski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 170,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 21.01.2023 10:00 - 13:00
2. sobota 28.01.2023 10:00 - 13:00
3. sobota 11.02.2023 10:00 - 13:00
4. sobota 25.02.2023 10:00 - 12:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem niniejszego kursu jest zapoznanie uczestników zajęć z problematyką ochrony zwierząt w Polsce oraz najistotniejszymi problemami z tym szerokim zagadnieniem powiązanymi. W trakcie kursu zostanie przedstawiony po krótce status zwierzęcia w prawie polskim oraz rozróżnione zostaną konkretne grupy zwierząt zgodnie z podziałem zastosowanym przez prawodawcę. W dalszej części zostanie poddana analizie istota ochrony dobrostanu poszczególnych grup zwierząt. Wreszcie zaś teoretycznoprawne rozważania zostaną przełożone na życie codzienne na przykładach związanych z hodowlą zwierząt gospodarskich i domowych, kontaktami ze zwierzętami wolno żyjącymi, czy obrotem zwierzętami.

Przerobienie materii w tym zakresie umożliwi uświadomienie uczestników o obowiązkach wynikających z obcowania ze zwierzętami, ale również i o skutkach różnego rodzaju wydarzeń, które mogą napotkać każdego uczestnika w życiu codziennym. Jednocześnie szkolenie to będzie miało istotny wpływ na proces edukowania i uświadamiania społeczeństwa co do potrzeby ochrony dobrostanu zwierząt.

Tematyka kursu

ochrona zwierząt gospodarskich, ochrona zwierząt wolno żyjących, ochrona zwierząt domowych, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo karne, prawo weterynaryjne, prawo ochrony zwierząt.

Efekty uczenia się

Uczestnicy kursu posiądą podstawową wiedzę z zakresu prawa ochrony zwierząt. Będą potrafili rozróżnić poszczególne kategorie zwierząt występujące w prawie polskim. Będą znali zakres ochrony poszczególnych kategorii zwierząt. Ponadto będą znali procedury w przypadku naruszenia ochrony dobrostanu zwierząt oraz możliwości postępowania w obliczu takiej sytuacji.

Metody pracy

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu, w którym uczestnicy na bieżąco będą mogli zadawać pytania i wdawać się w dyskusję z prowadzącym. Prowadzący będzie również korzystał z prezentacji multimedialnej przedstawiającej omawianą problematykę oraz będzie przesyłał uczestnikom materiały umożliwiające przygotowanie się do następnych zajęć.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie zostanie przeprowadzone w formie kazusu. Uczestnicy otrzymają w formie tekstowej kazus wraz z pytaniami, na które będą musieli odpowiedzieć na podstawie uzyskanej w trakcie kursu wiedzy.