Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe (zajęcia prowadzone zdalnie)

Praktyczny kurs wymowy języka niemieckiego (A2-B2)

Prowadzący: dr Violetta Frankowska


Liczba godzin: 14


Cena kursu: 250,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 31.12.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 8.03.2022 18:00 - 19:30
2. wtorek 15.03.2022 18:00 - 19:30
3. wtorek 22.03.2022 18:00 - 19:30
4. wtorek 29.03.2022 18:00 - 19:30
5. wtorek 5.04.2022 18:00 - 19:30
6. wtorek 12.04.2022 18:00 - 19:30
7. wtorek 26.04.2022 18:00 - 19:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zasadami wymowy języka niemieckiego oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Porównanie języka niemieckiego oraz polskiego pomoże odkryć ważne różnice w wymowie obydwu języków.

Kurs prowadzony jest w języku polskim z ćwiczeniami w języku niemieckim

Tematyka kursu

  1. Samogłoski (Vokale)
  2. Samogłoski z przegłosem (Umlaute)
  3. Dwugłoski (Diphthonge)
  4. Spółgłoski (Konsonanten)
  5. Asymilacja
  6. Akcent i intonacja
  7. Wymowa wyrazów obcego pochodzenia

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

- będą znali i rozumieli zasady wymowy w języku niemieckim

- zyskają świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do języka polskiego i niemieckiego

- będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce

Metody pracy

wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, praca indywidualna, praca w parach/grupach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (8h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu testu opartego na poruszanych na kursie zagadnieniach.