Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Praktyka wystąpień publicznych

Prowadzący: prof. UAM Hanna Mamzer


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 25

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 30.03.2017 18:15 - 21:30
2. czwartek 6.04.2017 18:15 - 21:30
3. czwartek 13.04.2017 18:15 - 21:30
4. czwartek 20.04.2017 18:15 - 21:30
5. czwartek 27.04.2017 18:15 - 21:30

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy podstawami realizacji dobrych wystąpień publicznych i praktykowaniem tych wystąpień, poprzez ćwiczenie i udzielanie informacji zwrotnej. Uczestnicy uczą się dzięki temu, obserwowania zachowań innych i uświadamiają sobie dzięki temu swoje własne zachowania.

Tematyka kursu

Proponowany kurs jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie społeczne w zakresie podnoszenia jakości autoprezentacji w wystąpieniach publicznych ale i doskonalenia tych wystąpień tak aby były skuteczne i przekonujące.

  • Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej
  • Podstawowe zasady wystąpień publicznych
  • Przygotowywanie prezentacji
  • Komunikacja jako proces interpretacji
  • Przygotowywanie prezentacji
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej
  • Ćwiczenia praktyczne- wystąpienia rejestrowane video

Efekty kształcenia

Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu praktyki wystąpień publicznych, otrzyma informację zwrotna na temat jakości swoich wystąpień, obszarów do poprawy jak i mocnych stron własnych wystąpień. Będzie miał tez możliwość poznania zasad udzielania informacji zwrotnej.

Metody pracy

Wykład interaktywny oparty na prezentacjach w Power point, wykorzystujących materiały wizualne i audio. Ten etap jest wprowadzeniem do właściwych ćwiczeń praktycznych. Każdy uczestnik będzie proszony o przygotowanie krótkiego wystąpienia publicznego oraz jego przedstawienie. Wystąpienie będzie rejestrowane kamerą i następnie inni uczestnicy udzielają informacji zwrotnej. Po tym- możliwe konsultacje indywidualne.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Warto wiedzieć

Jeżeli wybrany kurs nie spełni Twoich oczekiwań będziesz mógł w dowolnej chwili z niego zrezygnować. Po dokonaniu rezygnacji z kursu odzyskasz wpłaconą opłatę w wysokości zależnej od odbytych już zajęć (rezygnując w połowie kursu odzyskasz zatem 50% ceny kursu).

Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów