Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Praktyka wystąpień publicznych

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina Miejsce
1. środa 17.11.2021 17:00 - 20:15 Wydział Socjologii (Międzychodzka)
2. środa 24.11.2021 17:00 - 20:15 Wydział Socjologii (Międzychodzka)
3. środa 1.12.2021 17:00 - 20:15 Wydział Socjologii (Międzychodzka)
4. środa 8.12.2021 17:00 - 20:15 Wydział Socjologii (Międzychodzka)
5. środa 15.12.2021 17:00 - 20:15 Wydział Socjologii (Międzychodzka)
6. środa 5.01.2022 17:00 - 20:15 Wydział Socjologii (Międzychodzka)
7. środa 12.01.2022 17:00 - 20:15 Wydział Socjologii (Międzychodzka)

Wydział Socjologii (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie wyłącznie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy i słuchaczek z podstawami realizacji dobrych wystąpień publicznych i praktykowaniem tych wystąpień, poprzez ćwiczenie i udzielanie informacji zwrotnej na temat ich mocnych stron. W czasie kursu zostaną też wskazane obszary wymagające poprawy. Uczestnicy i uczestniczki uczą się dzięki temu obserwowania zachowań innych i uświadamiają sobie dzięki temu swoje własne zachowania. Stopniowanie trudności wykonywanych ćwiczeń buduje w uczestnikach pewność swoich kompetencji oraz wzmacnia samoocenę. Integracja grupy daje oparcie i natychmiastową informację zwrotną.

Tematyka kursu

proponowany kurs jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie społeczne w zakresie podnoszenia jakości autoprezentacji w wystąpieniach publicznych, ale i doskonalenia tych wystąpień tak, aby były skuteczne i przekonujące. Kurs jest propozycją zarówno dla osób, od których aktywność zawodowa wymaga umiejętności występowania publicznego, jak i dla tych, które po prostu chcą podnieść swoją świadomość w zakresie prezentowanej komunikacji niewerbalnej.

Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej

Podstawowe zasady wystąpień publicznych

Przygotowywanie prezentacji

Komunikacja jako proces interpretacji

Przygotowywanie prezentacji

Zasady udzielania informacji zwrotnej

Ćwiczenia praktyczne- wystąpienia rejestrowane video

Ćwiczenia praktyczne- wystąpienia rejestrowane video

Ćwiczenia praktyczne- wystąpienia rejestrowane video

Ćwiczenia praktyczne- wystąpienia rejestrowane video

Ćwiczenia praktyczne- wystąpienia rejestrowane video

Efekty uczenia się

Uczestnicy i uczestniczki zdobędą wiedzę z zakresu praktyki wystąpień publicznych, otrzymają informację zwrotną na temat jakości swoich wystąpień, obszarów do poprawy jak i mocnych stron własnych wystąpień. Będą mieli też możliwość poznania zasad udzielania informacji zwrotnej.

Metody pracy

wykład interaktywny oparty na prezentacjach w Power point, wykorzystujących materiały wizualne i audio. Ten etap jest wprowadzeniem do właściwych ćwiczeń praktycznych. Każdy uczestnik będzie proszony o przygotowanie krótkiego wystąpienia publicznego oraz jego przedstawienie. Wystąpienie będzie rejestrowane kamerą i następnie inni uczestnicy udzielają informacji zwrotnej. Po tym- możliwe konsultacje indywidualne.

Literatura:

Tymochowicz P. Jak to się robi

Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.