Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Praktyka wystąpień publicznych

Prowadzący: prof. UAM Hanna Mamzer


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 25

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina Miejsce
1. czwartek 30.03.2017 18:15 - 21:30 Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
2. czwartek 6.04.2017 18:15 - 21:30 Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
3. czwartek 13.04.2017 18:15 - 21:30 Wydział Nauk Społecznych
4. czwartek 20.04.2017 18:15 - 21:30 Wydział Nauk Społecznych
5. czwartek 27.04.2017 18:15 - 21:30 Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy podstawami realizacji dobrych wystąpień publicznych i praktykowaniem tych wystąpień, poprzez ćwiczenie i udzielanie informacji zwrotnej. Uczestnicy uczą się dzięki temu, obserwowania zachowań innych i uświadamiają sobie dzięki temu swoje własne zachowania.

Tematyka kursu

Proponowany kurs jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie społeczne w zakresie podnoszenia jakości autoprezentacji w wystąpieniach publicznych ale i doskonalenia tych wystąpień tak aby były skuteczne i przekonujące.

  • Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej
  • Podstawowe zasady wystąpień publicznych
  • Przygotowywanie prezentacji
  • Komunikacja jako proces interpretacji
  • Przygotowywanie prezentacji
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej
  • Ćwiczenia praktyczne- wystąpienia rejestrowane video

Efekty kształcenia

Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu praktyki wystąpień publicznych, otrzyma informację zwrotna na temat jakości swoich wystąpień, obszarów do poprawy jak i mocnych stron własnych wystąpień. Będzie miał tez możliwość poznania zasad udzielania informacji zwrotnej.

Metody pracy

Wykład interaktywny oparty na prezentacjach w Power point, wykorzystujących materiały wizualne i audio. Ten etap jest wprowadzeniem do właściwych ćwiczeń praktycznych. Każdy uczestnik będzie proszony o przygotowanie krótkiego wystąpienia publicznego oraz jego przedstawienie. Wystąpienie będzie rejestrowane kamerą i następnie inni uczestnicy udzielają informacji zwrotnej. Po tym- możliwe konsultacje indywidualne.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.