Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Praktyka wystąpień publicznych

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 1.03.2019
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 6.04.2019 19:30 - 21:45
2. piątek 12.04.2019 19:30 - 22:00
3. sobota 13.04.2019 19:30 - 22:00
4. piątek 26.04.2019 19:30 - 22:00
5. sobota 27.04.2019 19:30 - 22:00
6. piątek 10.05.2019 19:30 - 22:00
7. sobota 11.05.2019 19:30 - 22:00
8. piątek 17.05.2019 19:30 - 22:00
9. sobota 18.05.2019 19:30 - 22:00

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy i słuchaczek z podstawami realizacji dobrych wystąpień publicznych i praktykowaniem tych wystąpień, poprzez ćwiczenie i udzielanie informacji zwrotnej na temat ich mocnych stron. W czasie kursu zostaną też wskazane obszary wymagające poprawy. Uczestnicy i uczestniczki uczą się dzięki temu obserwowania zachowań innych i uświadamiają sobie dzięki temu swoje własne zachowania. Stopniowanie trudności wykonywanych ćwiczeń buduje w uczestnikach pewność swoich kompetencji oraz wzmacnia samoocenę. Integracja grupy daje oparcie i natychmiastową informację zwrotną.

Tematyka kursu

Proponowany kurs jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie społeczne w zakresie podnoszenia jakości autoprezentacji w wystąpieniach publicznych ale i doskonalenia tych wystąpień tak aby były skuteczne i przekonujące.

  • Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej
  • Podstawowe zasady wystąpień publicznych
  • Przygotowywanie prezentacji
  • Komunikacja jako proces interpretacji
  • Przygotowywanie prezentacji
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej
  • Ćwiczenia praktyczne- wystąpienia rejestrowane video

Efekty kształcenia

Uczestnicy i uczestniczki zdobędą wiedzę z zakresu praktyki wystąpień publicznych, otrzymają informację zwrotną na temat jakości swoich wystąpień, obszarów do poprawy jak i mocnych stron własnych wystąpień. Będą mieli też możliwość poznania zasad udzielania informacji zwrotnej.

Metody pracy

Wykład interaktywny oparty na prezentacjach w Power Point, wykorzystujących materiały wizualne i audio. Ten etap jest wprowadzeniem do właściwych ćwiczeń praktycznych. Każdy uczestnik będzie proszony o przygotowanie krótkiego wystąpienia publicznego oraz jego przedstawienie. Wystąpienie będzie rejestrowane kamerą i następnie inni uczestnicy udzielają informacji zwrotnej. Po tym- możliwe konsultacje indywidualne.

Literatura:

Tymochowicz P. Jak to się robi

Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.