Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Praktyka wystąpień publicznych

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 21.04.2023 17:00 - 20:15
2. piątek 28.04.2023 17:00 - 20:15
3. piątek 12.05.2023 17:00 - 20:15
4. piątek 19.05.2023 17:00 - 20:15
5. piątek 26.05.2023 17:00 - 20:15
6. piątek 2.06.2023 17:00 - 20:15
7. piątek 9.06.2023 17:00 - 20:15

Wydział Socjologii
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy i słuchaczek z podstawami realizacji dobrych wystąpień publicznych i praktykowaniem tych wystąpień, poprzez ćwiczenie i udzielanie informacji zwrotnej na temat ich mocnych stron. W czasie kursu zostaną też wskazane obszary wymagające poprawy. Uczestnicy i uczestniczki uczą się dzięki temu obserwowania zachowań innych i uświadamiają sobie dzięki temu swoje własne zachowania. Stopniowanie trudności wykonywanych ćwiczeń buduje w uczestnikach pewność swoich kompetencji oraz wzmacnia samoocenę. Integracja grupy daje oparcie i natychmiastową informację zwrotną.

Tematyka kursu

Proponowany kurs jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie społeczne w zakresie podnoszenia jakości autoprezentacji w wystąpieniach publicznych, ale i doskonalenia tych wystąpień tak, aby były skuteczne i przekonujące.

  • Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej
  • Podstawowe zasady wystąpień publicznych
  • Przygotowywanie prezentacji
  • Komunikacja jako proces interpretacji
  • Przygotowywanie prezentacji
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej
  • Ćwiczenia praktyczne- wystąpienia rejestrowane video

Efekty kształcenia

Uczestnicy i uczestniczki zdobędą wiedzę z zakresu praktyki wystąpień publicznych, otrzymają informację zwrotną na temat jakości swoich wystąpień, obszarów do poprawy, jak i mocnych stron własnych wystąpień. Będą mieli też możliwość poznania zasad udzielania informacji zwrotnej.

Metody pracy

Wykład interaktywny oparty na prezentacjach w Power Point, wykorzystujących materiały wizualne i audio. Ten etap jest wprowadzeniem do właściwych ćwiczeń praktycznych. Każdy uczestnik będzie proszony o przygotowanie krótkiego wystąpienia publicznego oraz jego przedstawienie. Wystąpienie będzie rejestrowane kamerą i następnie inni uczestnicy udzielają informacji zwrotnej. Po tym możliwe konsultacje indywidualne.

Literatura:

Tymochowicz P. Jak to się robi

Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.