Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Praktyka wystąpień publicznych- część II

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 410,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 7.11.2023 17:00 - 20:15
2. wtorek 14.11.2023 17:00 - 20:15
3. wtorek 21.11.2023 17:00 - 20:15
4. wtorek 28.11.2023 17:00 - 20:15
5. wtorek 5.12.2023 17:00 - 20:15
6. wtorek 12.12.2023 17:00 - 20:15
7. wtorek 19.12.2023 17:00 - 20:15

Wydział Socjologii
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Na kurs zapraszam osoby, które ukończyły Praktykę wystąpień publicznych 1. Celem kursu jest doskonalenie słuchaczy i słuchaczek w prezentowaniu realizacji dobrych wystąpień publicznych i praktykowaniem tych wystąpień, poprzez ćwiczenie i udzielanie informacji zwrotnej na temat ich mocnych stron. W czasie kursu zostaną też wskazane obszary wymagające poprawy. Uczestnicy i uczestniczki uczą się dzięki temu obserwowania zachowań innych i uświadamiają sobie dzięki temu swoje własne zachowania. Stopniowanie trudności wykonywanych ćwiczeń buduje w uczestnikach pewność swoich kompetencji oraz wzmacnia samoocenę. Integracja grupy daje oparcie i natychmiastową informację zwrotną.

Tematyka kursu

proponowany kurs jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie społeczne w zakresie podnoszenia jakości autoprezentacji w wystąpieniach publicznych ale i doskonalenia tych wystąpień tak aby były skuteczne i przekonujące. Kurs jest propozycją zarówno dla osób, od których aktywność zawodowa wymaga umiejętności występowania publicznego, jak i dla tych, które po prostu chcą podnieść swoją świadomość w zakresie prezentowanej komunikacji niewerbalnej.

Dobra autoprezentacja- ćwiczenia praktyczne

Fotografia- jak się prezentować

Prezentacja na scenie

Wystąpienia publiczne z mikrofonem- ćwiczenia praktyczne

Nagrywanie wystąpień publicznych w studio filmowym - ćwiczenia praktyczne

Przygotowywanie prezentacji

Wystąpienia przed kamerą w plenerze- ćwiczenia praktyczne

Praca z makijażem (tak, także dla mężczyzn)- ćwiczenia praktyczne

Efekty uczenia się

Uczestnicy i uczestniczki zdobędą wiedzę z zakresu praktyki wystąpień publicznych, otrzymają informację zwrotną na temat jakości swoich wystąpień, obszarów do poprawy, jak i mocnych stron własnych wystąpień. Będą mieli też możliwość poznania zasad udzielania informacji zwrotnej.

Metody pracy

uczestnicy i uczestniczki będą proszeni o przygotowywanie wystąpień na kolejne zajęcia- forma ich wygłaszania będzie z góry ustalona, tak jak opisano w programie zajęć. Celem tych wstąpień będzie praktykowanie w różnych warunkach, także związanych z profesjonalnym kontekstem medialnym. Wybrane wystąpienia będą rejestrowane kamerą i następnie inni uczestnicy udzielają informacji zwrotnej. Zajęcia obejmują konsultacje indywidualne.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów