Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Prawa człowieka to nie ideologia?

Prowadzący: mgr Alicja Węcławiak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 27.03.2023 17:30 - 19:00
2. poniedziałek 3.04.2023 17:30 - 19:00
3. poniedziałek 17.04.2023 17:30 - 19:00
4. poniedziałek 24.04.2023 17:30 - 19:00
5. poniedziałek 8.05.2023 17:30 - 19:00
6. poniedziałek 15.05.2023 17:30 - 19:00
7. poniedziałek 22.05.2023 17:30 - 19:00
8. poniedziałek 29.05.2023 17:30 - 19:00
9. poniedziałek 5.06.2023 17:30 - 19:00
10. poniedziałek 12.06.2023 17:30 - 19:00

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
ul. A. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

#PrawaCzłowiekaToNieIdeologia – w 2020 roku w Polsce ten właśnie hashtag zwiększał swoje zasięgi w odpowiedzi na wydarzenia polityczne w kraju. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z problematyką praw człowieka, złożonością zagadnienia, wpływem na życie jednostek i społeczności. Zajęcia mają na celu pobudzenie wrażliwości uczestników, ale też rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia oraz wyposażenie w wiedzę na temat niesienia mądrej pomocy humanitarnej. Ważnym elementem zajęć jest dyskusja na temat praw człowieka i podanie w wątpliwość kwestii przyjmowanych za pewnik, jak np. ideologiczność praw człowieka czy ich powszechne obowiązywanie.

Tematyka kursu

Prawa człowieka w kontekście kulturowym, globalizacja, historia praw człowieka – perspektywa prawna i filozoficzna, mocne i słabe strony pomocy humanitarnej, przeszkody w krzewieniu praw człowieka, krytyka praw człowieka.

I BLOK – wprowadzenie

 1. Czym są prawa człowieka i do czego są nam potrzebne i kto je posiada? – dyskusja
 2. Czy prawa człowieka „działają”? - dyskusja

II BLOK – teoria

 1. Krótka historia praw człowieka - wykład
 2. Prawa człowieka – perspektywa prawna - wykład
 3. Prawa człowieka – perspektywa filozoficzna - wykład

III BLOK - krytyka

 1. Krytyka praw człowieka – wykład/ćwiczenia
 2. Łamanie praw człowieka – wykład/ćwiczenia
 3. Pomoc humanitarna – blaski i cienie
 4. Spotkanie z aktywistką zaangażowaną w pomoc uchodźcom z różnych kręgów kulturowych

IV BLOK - praktyka

 1. Film
 2. Jak mądrze pomagać - ćwiczenia
 3. Sprawdzam – dyskusja

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:
- zyskuje orientację w problematyce praw człowieka
- potrafi rozróżnić generacje praw człowieka
- zna historię praw człowieka
- rozumie znaczenie kontekstu prawniczego, filozoficznego i kulturoznawczego praw człowieka
- potrafi dokonać krytyki wykorzystywania praw człowieka do instrumentalnych, partykularnych celów, np. politycznych
- posiada kompetencje pomagające rozpoznać efektywną pomoc humanitarną i wie, w jaki sposób ją nieść
- potrafi przywołać przykłady łamania praw człowieka oraz właściwy kontekst
- rozumie złożoność problematyki praw człowieka i ich wpływ na życie jednostek i zbiorowości

Metody pracy

wykład, ćwiczenia, dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Esej na jeden z zadanych tematów (lub na temat zaproponowany przez słuchacza).