Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne [kursy zdalne]

Prawa człowieka to nie ideologia?

Prowadzący: mgr Alicja Węcławiak


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 255,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 27.10.2022 17:30 - 19:00
2. czwartek 3.11.2022 17:30 - 19:00
3. czwartek 10.11.2022 17:30 - 19:00
4. czwartek 17.11.2022 17:30 - 19:00
5. czwartek 24.11.2022 17:30 - 19:00
6. czwartek 1.12.2022 17:30 - 19:00
7. czwartek 8.12.2022 17:30 - 19:00
8. czwartek 15.12.2022 17:30 - 19:00
9. czwartek 22.12.2022 17:30 - 19:00
10. czwartek 12.01.2023 17:30 - 19:00
11. czwartek 19.01.2023 17:30 - 19:00
12. czwartek 26.01.2023 17:30 - 19:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

#PrawaCzłowiekaToNieIdeologia – w 2020 roku w Polsce ten właśnie hashtag zwiększał swoje zasięgi w odpowiedzi na wydarzenia polityczne w kraju. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z problematyką praw człowieka, złożonością zagadnienia, wpływem na życie jednostek i społeczności. Zajęcia mają na celu pobudzenie wrażliwości uczestników, ale też rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia oraz wyposażenie w wiedzę na temat niesienia mądrej pomocy humanitarnej. Ważnym elementem zajęć jest dyskusja na temat praw człowieka i podanie w wątpliwość kwestii przyjmowanych za pewnik, jak np. ideologiczność praw człowieka czy ich powszechne obowiązywanie.

Tematyka kursu

Prawa człowieka w kontekście kulturowym, globalizacja, historia praw człowieka – perspektywa prawna i filozoficzna, mocne i słabe strony pomocy humanitarnej, przeszkody w krzewieniu praw człowieka, krytyka praw człowieka.

I BLOK – wprowadzenie

 1. Czym są prawa człowieka i do czego są nam potrzebne i kto je posiada? – dyskusja
 2. Czy prawa człowieka „działają”? - dyskusja

II BLOK – teoria

 1. Krótka historia praw człowieka - wykład
 2. Prawa człowieka – perspektywa prawna - wykład
 3. Prawa człowieka – perspektywa filozoficzna - wykład

III BLOK - krytyka

 1. Krytyka praw człowieka – wykład/ćwiczenia
 2. Łamanie praw człowieka – wykład/ćwiczenia
 3. Pomoc humanitarna – blaski i cienie
 4. Spotkanie z aktywistką zaangażowaną w pomoc uchodźcom z różnych kręgów kulturowych

IV BLOK - praktyka

 1. Film
 2. Jak mądrze pomagać - ćwiczenia
 3. Sprawdzam – dyskusja

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:
- zyskuje orientację w problematyce praw człowieka
- potrafi rozróżnić generacje praw człowieka
- zna historię praw człowieka
- rozumie znaczenie kontekstu prawniczego, filozoficznego i kulturoznawczego praw człowieka
- potrafi dokonać krytyki wykorzystywania praw człowieka do instrumentalnych, partykularnych celów, np. politycznych
- posiada kompetencje pomagające rozpoznać efektywną pomoc humanitarną i wie, w jaki sposób ją nieść
- potrafi przywołać przykłady łamania praw człowieka oraz właściwy kontekst
- rozumie złożoność problematyki praw człowieka i ich wpływ na życie jednostek i zbiorowości

Metody pracy

wykład, ćwiczenia, dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Esej na jeden z zadanych tematów (lub na temat zaproponowany przez słuchacza).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów