Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Prawna ochrona zwierząt

Prowadzący: mgr Eliza Jachnik


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 27.01.2021 17:00 - 18:30
2. środa 3.02.2021 17:00 - 18:30
3. środa 10.02.2021 17:00 - 18:30
4. środa 17.02.2021 17:00 - 18:30
5. środa 24.02.2021 17:00 - 18:30
6. środa 3.03.2021 17:00 - 18:30
7. środa 10.03.2021 17:00 - 18:30
8. środa 17.03.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przyswojenie przez słuchaczkę/ słuchacza kursu podstaw wiedzy i koncepcji regulacji prawnej dotyczącej ochrony zwierząt.

Tematyka kursu

Status prawny zwierząt; prawne typologie zwierząt; ochrona zwierząt w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym; ochrona humanitarna, konserwatorska i użytkowa zwierząt; prawna ochrona dobrostanu zwierząt; odpowiedzialność prawna za przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt; system kontroli prawnej ochrony zwierząt.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz/ka wyjaśnia specyfikę regulacji prawnej w obszarze ochrony zwierząt, objaśnia podstawowe zagadnienia z zakresu prawnej ochrony zwierząt, przedstawia podstawowe konstrukcje stosowane w obszarze prawnych instrumentów ochrony zwierząt i uzasadnia celowość ich regulacji, odnajduje celowy przepis z zakresu ochrony prawnej zwierząt i przeprowadzi jego interpretację, prezentuje i uzasadnia stanowisko w zakresie stosowania przepisów regulujących ochronę zwierząt.

Metody pracy

wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, uczenie problemowe, metoda ćwiczeniowa.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemna praca zaliczeniowa