Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Prawo handlowe dla przedsiębiorców

Prowadzący: mgr Marek Ruciński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 9.10.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 27.10.2020 17:30 - 19:00
2. wtorek 3.11.2020 17:30 - 19:00
3. wtorek 10.11.2020 17:30 - 19:00
4. wtorek 17.11.2020 17:30 - 19:00
5. wtorek 24.11.2020 17:30 - 19:00
6. wtorek 1.12.2020 17:30 - 19:00
7. wtorek 8.12.2020 17:30 - 19:00
8. wtorek 15.12.2020 17:30 - 19:00
9. wtorek 22.12.2020 17:30 - 19:00
10. wtorek 12.01.2021 17:30 - 19:00
11. wtorek 19.01.2021 17:30 - 19:00
12. wtorek 26.01.2021 17:30 - 19:00
13. wtorek 2.02.2021 17:30 - 19:00
14. wtorek 9.02.2021 17:30 - 19:00
15. wtorek 16.02.2021 17:30 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

  1. Omówienie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej oraz poszczególnych typów spółek handlowych (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna).
  2. Przedstawienie charakterystycznych cech każdej ze spółek ze szczególnym uwzględnieniem ich przeznaczenia dla działalności gospodarczej różnych typów i rozmiarów.
  3. Omówienie zasad ogólnych prawa handlowego w zakresie funkcjonowania spółek (reprezentacja, teoria organów, zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej).
  4. Omówienie najpopularniejszych umów handlowych (przede wszystkim agencyjna, leasing, franchising, dealerska).
  5. Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania poszczególnych spółek oraz umów w obrocie gospodarczym.
  6. W miarę możliwości czasowych – zarys procesów transformacyjnych spółek handlowych (połączenia, podziały, przekształcenia).

Tematyka kursu

Kurs ma na celu przybliżenie słuchaczom różnych typów spółek handlowych poprzez szczegółowe ich omówienie oraz wskazanie przeznaczenia poszczególnych podmiotów dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Efekty kształcenia

Słuchacz jest w stanie odróżnić poszczególne spółki handlowe, zidentyfikować ich podobieństwa oraz różnice, samodzielnie wyjaśnić ich istotę oraz wskazać ich znaczenie praktyczne w obrocie. W przypadku przedsiębiorców, efektem kształcenia będzie również umiejętność wyboru określonego typu spółki dla prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Metody pracy

Wykład połączony z elementami konwersatoriów (kazusy).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.