Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Prawo jazdy na dziecko- budowanie kompetencji wychowawczych dla rodziców potencjalnych, aktualnych i dziadków

Prowadzący: dr Justyna Leszka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 20.03.2018 16:00 - 18:15
2. wtorek 27.03.2018 16:00 - 18:15
3. wtorek 3.04.2018 16:00 - 18:15
4. wtorek 10.04.2018 16:00 - 18:15
5. wtorek 17.04.2018 16:00 - 18:15
6. wtorek 24.04.2018 16:00 - 18:15
7. wtorek 8.05.2018 16:00 - 18:15
8. wtorek 15.05.2018 16:00 - 18:15
9. wtorek 22.05.2018 16:00 - 18:15
10. wtorek 29.05.2018 16:00 - 18:15

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje niezbędne do świadomego wychowywania dzieci, wspierania ich rozwoju oraz rozpoznawania symptomów rozwoju nienormatywnego.

Tematyka kursu

 1. Potrzeby rozwojowe dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym, w okresie dorastania.  Rola rodzica w zapewnianiu potrzeb rozwojowych.
 2. Pojęcie rozwoju normatywnego i nienormatywnego. Rozpoznawanie odstępstw od normy i opóźnień w rozwoju dziecka. Rodzic jako diagnosta.
 3. Zagrożenia cywilizacyjne dla rozwoju i funkcjonowania dziecka.
 4. Zasady wychowania w praktyce.
 5. Rodzicielstwo szczególne – wychowanie i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Efekty kształcenia

Uczestnik:

 • Zna normy rozwojowe dla rozwoju językowego, społecznego, emocjonalnego, motorycznego dziecka;
 • Wie jakie mechanizmy działają w procesie kształtowania się zachowań dziecka;
 • Zna uwarunkowania cywilizacyjne powstawania zaburzeń w rozwoju dziecka;
 • Potrafi rozpoznać objawy rozwoju nienormatywnego u dziecka;
 • Umie zastosować odpowiednie środki wychowawcze dla optymalnego rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka;
 • Ma świadomość znaczenia własnych zachowań, postaw i poglądów dla zachowania dziecka;
 • Ukształtował poczucie własnej odpowiedzialności za rozwój, zachowanie i edukację swojego dziecka

Metody pracy

Wykład oparty na indywidualnych przypadkach. Warsztaty: opracowywanie strategii postępowania w określonych sytuacjach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny – omówienie konkretnej sytuacji wychowawczej z propozycjami rozwiązań.