Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Prawo jazdy na dziecko- budowanie kompetencji wychowawczych dla rodziców potencjalnych, aktualnych i dziadków

Prowadzący: dr Justyna Leszka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 20.03.2018 16:00 - 18:15
2. wtorek 27.03.2018 16:00 - 18:15
3. wtorek 3.04.2018 16:00 - 18:15
4. wtorek 10.04.2018 16:00 - 18:15
5. wtorek 17.04.2018 16:00 - 18:15
6. wtorek 24.04.2018 16:00 - 18:15
7. wtorek 8.05.2018 16:00 - 18:15
8. wtorek 15.05.2018 16:00 - 18:15
9. wtorek 22.05.2018 16:00 - 18:15
10. wtorek 29.05.2018 16:00 - 18:15

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje niezbędne do świadomego wychowywania dzieci, wspierania ich rozwoju oraz rozpoznawania symptomów rozwoju nienormatywnego.

Tematyka kursu

 1. Potrzeby rozwojowe dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym, w okresie dorastania.  Rola rodzica w zapewnianiu potrzeb rozwojowych.
 2. Pojęcie rozwoju normatywnego i nienormatywnego. Rozpoznawanie odstępstw od normy i opóźnień w rozwoju dziecka. Rodzic jako diagnosta.
 3. Zagrożenia cywilizacyjne dla rozwoju i funkcjonowania dziecka.
 4. Zasady wychowania w praktyce.
 5. Rodzicielstwo szczególne – wychowanie i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Efekty kształcenia

Uczestnik:

 • Zna normy rozwojowe dla rozwoju językowego, społecznego, emocjonalnego, motorycznego dziecka;
 • Wie jakie mechanizmy działają w procesie kształtowania się zachowań dziecka;
 • Zna uwarunkowania cywilizacyjne powstawania zaburzeń w rozwoju dziecka;
 • Potrafi rozpoznać objawy rozwoju nienormatywnego u dziecka;
 • Umie zastosować odpowiednie środki wychowawcze dla optymalnego rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka;
 • Ma świadomość znaczenia własnych zachowań, postaw i poglądów dla zachowania dziecka;
 • Ukształtował poczucie własnej odpowiedzialności za rozwój, zachowanie i edukację swojego dziecka

Metody pracy

Wykład oparty na indywidualnych przypadkach. Warsztaty: opracowywanie strategii postępowania w określonych sytuacjach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny – omówienie konkretnej sytuacji wychowawczej z propozycjami rozwiązań.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów