Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Prawo ochrony danych osobowych w perspektywie RODO

Prowadzący: mgr Konrad Mazur


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 16.03.2018 19:00 - 20:30
2. piątek 23.03.2018 19:00 - 20:30
3. piątek 6.04.2018 19:00 - 20:30
4. piątek 13.04.2018 19:00 - 20:30
5. piątek 20.04.2018 19:00 - 20:30
6. piątek 27.04.2018 19:00 - 20:30
7. piątek 4.05.2018 19:00 - 20:30
8. piątek 11.05.2018 19:00 - 20:30

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Przedstawienie podstawowych pojęć i instytucji prawa ochrony danych osobowych po w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679, RODO, GDPR)
 2. Omówienie podejścia opartego na ryzyku oraz
 3. Przedstawienie praktycznych aspektów związanych z przygotowaniem się organizacji do prawa ochrony danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679, RODO, GDPR)

Tematyka kursu

Wykład jest kursem z zakresu prawa ochrony danych osobowych z licznymi praktycznymi odniesieniami do bogatego doświadczenia praktycznego prowadzącego. Poziom wykładu jest dostosowany do osób, które chciałyby usystematyzować swoją wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Prowadzący nie będzie omawiał stanu prawnego sprzed reformy. Wykład będzie w całości poświęcony reformie RODO-GDPR.

Tematy poszczególnych wykładów:

 1. Pojęcia prawa ochrony danych, koncepcja relatywizacji prawa ochrony danych w RODO-GDPR
 2. Zasady przetwarzania danych w RODO-GDPR
 3. Administrator i procesor – obowiązki w RODO-GDPR
 4. Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w RODO-GDPR
 5. Podejście oparte na ryzyku i neutralność technologiczna w RODO-GDPR
 6. Powierzenie i podpowierzenie przetwarzania danych osobowych w RODO-GDPR
 7. Samoregulacja, certyfikacja, zagadnienia dotyczące RODO-GDPR wskazane przez słuchaczy
 8. Praktyczne podejście do problemów z wdrażaniem RODO-GDPR w okresie przejściowym.

Efekty kształcenia

Uczestnik wykładu:

 1. potrafi wyjaśnić dlaczego ochrona danych osobowych ma coraz ważniejsze znaczenie w społeczeństwie oraz jakie korzyści z faktu jej regulacji na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679, RODO-GDPR) płyną dla każdej osoby fizycznej
 2. rozumie pojęcie danych osobowych i podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony danych osobowych na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679, RODO-GDPR)
 3. zna podstawowe prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane i posiada podstawowe informacje na temat możliwości egzekwowania swoich praw przez taką osobę na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679, RODO-GDPR)
 4. pozna praktyczne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych w organizacjach i związane z nimi obowiązki ciążące na administratorach i procesorach danych na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679, RODO-GDPR)

Metody pracy

Wykład multimedialny połączony z odnoszeniem się do zebranych przez prowadzącego materiałów


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów