Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Prawo ochrony danych osobowych w perspektywie RODO

Prowadzący: mgr Konrad Mazur


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 5.03.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 63

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 23.03.2018 19:00 - 20:30
2. piątek 6.04.2018 19:00 - 20:30
3. piątek 13.04.2018 19:00 - 20:30
4. piątek 20.04.2018 19:00 - 20:30
5. piątek 27.04.2018 19:00 - 20:30
6. piątek 4.05.2018 19:00 - 20:30
7. piątek 11.05.2018 19:00 - 20:30
8. piątek 18.05.2018 19:00 - 20:30

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Przedstawienie podstawowych pojęć i instytucji prawa ochrony danych osobowych po w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679, RODO, GDPR)
 2. Omówienie podejścia opartego na ryzyku oraz
 3. Przedstawienie praktycznych aspektów związanych z przygotowaniem się organizacji do prawa ochrony danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679, RODO, GDPR)

Tematyka kursu

Wykład jest kursem z zakresu prawa ochrony danych osobowych z licznymi praktycznymi odniesieniami do bogatego doświadczenia praktycznego prowadzącego. Poziom wykładu jest dostosowany do osób, które chciałyby usystematyzować swoją wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Prowadzący nie będzie omawiał stanu prawnego sprzed reformy. Wykład będzie w całości poświęcony reformie RODO-GDPR.

Tematy poszczególnych wykładów:

 1. Pojęcia prawa ochrony danych, koncepcja relatywizacji prawa ochrony danych w RODO-GDPR
 2. Zasady przetwarzania danych w RODO-GDPR
 3. Administrator i procesor – obowiązki w RODO-GDPR
 4. Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w RODO-GDPR
 5. Podejście oparte na ryzyku i neutralność technologiczna w RODO-GDPR
 6. Powierzenie i podpowierzenie przetwarzania danych osobowych w RODO-GDPR
 7. Samoregulacja, certyfikacja, zagadnienia dotyczące RODO-GDPR wskazane przez słuchaczy
 8. Praktyczne podejście do problemów z wdrażaniem RODO-GDPR w okresie przejściowym.

Efekty kształcenia

Uczestnik wykładu:

 1. potrafi wyjaśnić dlaczego ochrona danych osobowych ma coraz ważniejsze znaczenie w społeczeństwie oraz jakie korzyści z faktu jej regulacji na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679, RODO-GDPR) płyną dla każdej osoby fizycznej
 2. rozumie pojęcie danych osobowych i podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony danych osobowych na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679, RODO-GDPR)
 3. zna podstawowe prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane i posiada podstawowe informacje na temat możliwości egzekwowania swoich praw przez taką osobę na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679, RODO-GDPR)
 4. pozna praktyczne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych w organizacjach i związane z nimi obowiązki ciążące na administratorach i procesorach danych na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679, RODO-GDPR)

Metody pracy

Wykład multimedialny połączony z odnoszeniem się do zebranych przez prowadzącego materiałów


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny