Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Prawo spółek po polsku i angielsku- warsztaty tłumaczeniowe i terminologiczne

Prowadzący: dr Magdalena Perdek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 15.01.2019 16:45 - 20:00
2. wtorek 22.01.2019 16:45 - 20:00
3. wtorek 29.01.2019 16:45 - 20:00
4. wtorek 5.02.2019 16:45 - 20:00
5. wtorek 19.02.2019 16:45 - 20:00

Wydział Anglistyki (Coll. Novum)
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawem spółek w Polsce oraz wybranych krajach anglojęzycznych – Wielkiej Brytanii i USA. Uczestnicy zapoznają się ze strukturą spółek w prawie polskim oraz krajach common law i poznają podstawowe terminy związane z działalnością spółek. W trakcie kursu tłumaczone będą fragmenty podstawowych dokumentów w spółkach.

Wymagany poziom angielskiego- B2.

Tematyka kursu

 1. Spółki polskie
 2. Spółki w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
 3. Dokumenty w spółkach – umowa spółki osobowej
 4. Dokumenty w spółkach – umowa/statut spółki kapitałowej
 5. Dokumenty w spółkach – uchwały, sprawozdania, wyciąg z KRS, pełnomocnictwa.

Efekty kształcenia

Uczestnik po zakończeniu kursu będzie:

 • znał podstawowe zagadnienia dotyczące prawa spółek w Polsce oraz wybranych krajach anglojęzycznych
 • znał słownictwo oraz frazeologię typowe dla dokumentów dotyczących spółek w języku polskim i angielskim
 • rozumiał podstawowe terminy dotyczące spółek w języku angielskim
 • będzie umiał wykorzystać zdobytą wiedzę przy czytaniu i rozumieniu podstawowych dokumentów związanych ze spółkami.

Metody pracy

prezentacja multimedialna, praca z tekstem


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

tłumaczenie na język polski i na język angielski

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów