Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Preparatyka kosmetyków białych

Prowadzący: prof. dr hab. Izabela Nowak, dr Marta Dąbrowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 450,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 3.04.2024 17:30 - 19:45
2. środa 10.04.2024 17:30 - 19:45
3. środa 17.04.2024 17:30 - 19:45
4. środa 24.04.2024 17:30 - 19:45
5. środa 8.05.2024 17:30 - 19:45

Wydział Chemii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Uwaga: kurs adresowany dla osób, które ukończyły kurs „Preparatyka kosmetyków – podstawy” lub posiadają już zaawansowaną wiedzę z zakresu preparatyki kosmetycznej.

Przedstawienie idei tworzenia kosmetyków białych, a w szczególności:

przekazanie wiedzy z zakresu: otrzymywania i charakterystyki fizykochemicznej emulsji i kremów, ich podstawowych właściwości pielęgnacyjnych

Rozwinięcie umiejętności: (a) określania właściwości fizykochemicznych oraz pielęgnacyjnych poszczególnych składników czynnych oraz substancji pomocniczych stosowanych w kosmetykach, (b) właściwego wyboru i stosowania różnych technik analitycznych, służących do określenia właściwości fizykochemicznych i pielęgnacyjnych emulsji oraz do oceny ich stabilności

Tematyka kursu

Praca nad przygotowaniem podstawowej formy kosmetycznej jaką są emulsje  polega zarówno na opracowaniu receptury, jak i na wykonaniu wszechstronnej analizy właściwości fizyko-chemicznych preparatów tak aby móc opracować ich szczegółową charakterystykę oraz właściwości aplikacyjne.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik posiada wiedzę w następujących obszarach tematycznych:

  • skład chemiczny oraz rodzaje substancji czynnych i pomocniczych występujących w emulsjach kosmetycznych
  • preparatyka produktów kosmetycznych na bazie emulsji służących do pielęgnacji skóry
  • charakterystyka fizykochemiczna preparatów kosmetycznych na bazie emulsji służących do pielęgnacji skóry

Uczestnik kursu:

- umie wymienić sposoby otrzymywania emulsji;

- dobiera odpowiednie surowce, środki i substancje bazowe do otrzymania stabilnej emulsji; określa ich stabilność oraz podstawowe właściwości fizykochemiczne i pielęgnacyjne;

- dobiera i stosuje odpowiednie techniki analityczne służące do zbadania właściwości fizykochemicznych i pielęgnacyjnych emulsji kosmetycznych oraz do oceny ich stabilności

- korzysta z technik laboratoryjnych (np. przygotowanie roztworów, ważenie, mieszanie, ogrzewanie, homogenizacja) niezbędnych w produkcji kosmetyków białych.

Metody pracy

laboratoria


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny