Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Preparatyka kosmetyków bialych

Prowadzący: prof. Izabela Nowak, mgr Marta Dąbrowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: wykłady + laboratoria


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 25

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 9.10.2017 17:30 - 19:45
2. poniedziałek 16.10.2017 17:30 - 19:45
3. poniedziałek 23.10.2017 17:30 - 19:45
4. poniedziałek 30.10.2017 17:30 - 19:45
5. poniedziałek 6.11.2017 17:30 - 19:45

Wydział Chemii
ul. Umultowska 89b; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przedstawienie idei tworzenia kosmetyków białych, a w szczególności:

przekazanie wiedzy z zakresu: otrzymywania i charakterystyki fizykochemicznej emulsji i kremów, ich podstawowych właściwości pielęgnacyjnych

Rozwinięcie umiejętności: (a) określania właściwości fizykochemicznych oraz pielęgnacyjnych poszczególnych składników czynnych oraz substancji pomocniczych stosowanych w kosmetykach, (b) właściwego wyboru i stosowania różnych technik analitycznych, służących do określenia właściwości fizykochemicznych i pielęgnacyjnych emulsji oraz do oceny ich stabilności

Tematyka kursu

Praca nad przygotowaniem podstawowej formy kosmetycznej jaką są emulsje  polega zarówno na opracowaniu receptury, jak i na wykonaniu wszechstronnej analizy właściwości fizyko-chemicznych preparatów tak aby móc opracować ich szczegółową charakterystykę oraz właściwości aplikacyjne.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik posiada wiedzę w następujących obszarach tematycznych :

  • skład chemiczny oraz rodzaje substancji czynnych i pomocniczych występujących w emulsjach kosmetycznych
  • preparatyka produktów kosmetycznych na bazie emulsji służących do pielęgnacji skóry
  • charakterystyka fizykochemiczna preparatów kosmetycznych na bazie emulsji służących do pielęgnacji skóry

Uczestnik kursu:

- umie wymienić sposoby otrzymywania emulsji;

- dobiera odpowiednie surowce, środki i substancje bazowe do otrzymania stabilnej emulsji; określa ich stabilność oraz podstawowe właściwości fizykochemiczne i pielęgnacyjne;

- dobiera i stosuje odpowiednie techniki analityczne służące do zbadania właściwości fizykochemicznych i pielęgnacyjnych emulsji kosmetycznych oraz do oceny ich stabilności

- korzysta z technik laboratoryjnych (np. przygotowanie roztworów, ważenie, mieszanie, ogrzewanie, homogenizacja) niezbędnych w produkcji kosmetyków białych.

Metody pracy

warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów